कारवार जिल्हाेधिकारी कचेरेचेर कोंकणी भाशिकांचो आयज मोर्चो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कोंकणी भाशेंतल्या नांवतकट्याक फाशिल्लें काळें

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
मडगांव: कारवार पालिका वाठारांत लायिल्ल्या कोंकणी भाशेंतल्या नांवतकट्याक काळें फांशिल्ल्यान कोंकणी भाशिकांनी शुक्रारा, 17 जूनाक कारवार जिल्होधिकारी कचेरेचेर व्हडलो मोर्चो काडून जिल्होधिकाऱ्यांक निवेदन दिवपाचें थारायलां.
कारवारा कोंकणी भाशीक व्हडा संख्येन आशिल्ल्यान कारवार पालिकेन आपल्या वाड्यांचे, रस्त्यांचे नांव तकटे कन्नड आनी कोंकणी भाशेंतल्यान बरयिल्ले. मात, कन्नड रक्षणा वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी ताका काळें फांसपाचें कर्तुब केलां. कोंकणी भाशेंत (देवनागरी लिपयेंत) तकटे बरयिल्ले मात तांकां कोंकणी अशें समजून घेवपाची बुद्द तांकां नाशिल्ली. मूळ कारवारची मायभास कोंकणी आनी संस्कृताय कोंकणी. हांगा व्हडा संख्येन लोक कोंकणी उलयतात. कोंकणी भास आनी कोंकणी संस्कृताय ही कारवारकारांची खासियत अशें कोंकणी मोगी विनोद पवार हांणी सांगलें.
1939 वर्सा कारवारा देशांतलो सगल्यांत पयलो कोंकणी मेळावो आयोजीत केल्लो. हें कारवारकार आयजूय अभिमानान सांगतात. कोंकणीची चळवळ पयलीं कारवारा सुरू जाल्ली. 1956 वर्सा जेन्ना भाशावाद जालो तेन्ना कारवारा कोंकणी भाशीक चड आशिल्ल्यान विभागणी जाली ना. कारवाराचें महाराष्ट्र वा कर्नाटक राज्यांत विलीनीकरण जालें ना. तें तटस्थ दवरलें. कितलींशींच वर्सां कारवार मुंबय प्राॅविन्सा खाला आशिल्ल्यान मराठीचो खूब वावर जातालो. आयज मेरेन केन्नाच कोंकणी- कन्नड भाशावाद जावंक ना अशें पवार हांणी सांगलें.

मुख्यमंत्र्यान घेतली दखल
पणजी : कोंकणी फलकांचेर काळें फासपाच्या घडणुकेची मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गंभीर दखल घेतल्या. कोणेंच खंयच्याच भाशेचो दुस्वास करचो न्हय. आपले भाशे सयत हेर भाशांक लेगीत मान दिवपाक जाय, अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलें. कन्नड ही कर्नाटकाची भास. कारवार तशेंच हेर वाठारांनी कांय लोक कोंकणी उलयतात. कोंकणी फलकांक काळें फासपाची कन्नड रक्षण वेदिका संघटणेची कृती योग्य न्हय, अशेंय मुख्यमंत्र्यान म्हणलें.