कामावयल्यान काडल्ल्या त्या आठ पोस्टमनांक कामाक घेवचे म्हणून आमदार बोरकाराचे यत्न

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः फोडें पोस्ट ऑफिसांतल्यान काडून उडयल्ल्या  थळाव्या आठ कंत्राटी पोस्टमनांक परत कामार घेवचे हे खातीर सान्तआंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार हांणी यत्न चलयल्यात. बुधवारा तांणी त्या पोस्टमनांक वांगडा घेवन महाराष्ट्र पोस्ट सर्कलाचे गोयचे वरिश्ठ अधिक्षक एन नरसिंह स्वामी  हांची भेट घेवन तांकां परत कामार घेवपाची मागणी केली.
फाटलीं सुमार धा तें पंदरा वर्सा पोस्टमन म्हणून काम केल्ल्यांक अचकीत कामा वयल्यान काडून  ताचें सुवातेर महाराष्ट्रांतल्या उमेदवारांक हाडप म्हणल्यार  सामको अन्याय आनी आमी तो सोसून घेवचे नात अशें बोरकार हांणी अधिक्षकाक सांगलें. ह्या प्रकरणाची आपल्याक कसलीच म्हायती ना तशेंच तांतूंत आपलो हात नाशिल्ल्यान वरिश्ठांकडेन बाजू मांडपाक  स्वामी हांणी बोरकार हांका सांगलां.
काडून उडयल्ल्या कंत्राटी पोस्टमनांक परत कामार घेवपाचो अधिकार आपल्याक ना आनी सगळें दळणवळण मंत्रालयाकडेन आसा अशें आपल्याक लेखी दियात अशें बोरकार हांणी स्वामी हांका सांगलें. तांणी तशें तांका लेखी दिलें. आपूण आतां हो विशय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत तशेंच उत्तर गोंय आनी दक्षीण गोंयच्या खासदारां सामकार मांडटलो अशें बोरकार हांणी पत्रकारांक सांगलें.
गोंयकार पोस्टमनांक कामा वयल्यान काडून उडोपाचो प्रकार जालो तरीय उत्तर गोंयचो खासदार आनी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक अजून एक उतर काडना हे खातीर बोरकार हांणी अजाप उक्तायलें. केंद्र सरकाराच्या आस्थापनांतल्यान गोंयकारांक कामा वयल्यान काडून उडयतें तरी राज्यांतल्या भाजपा सरकाराक ताचें कांयच पडून वचना अशें बोरकार हांणी सांगलें.