काणकोण बस स्टॅण्डार कदंबाचो हेर बशींक धपको

कदंब बशीन खाजगी बशीक दिल्लो धपको.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

काणकोण: काणकोण कदंब बस स्टॅण्डार उदक व्हांवपी गटारा वयले लोखंडाचे ग्रिल्स तुटून गेल्ल्यान ह्या गटारांत खूबशे फावटी कदंब म्हामंडळाच्या बशींची तशेंच खाजगी बशींची रोदां आडकून उरपाच्यो घडणुको घडल्यात.

काल (बुधवारा) कदंब म्हामंडळाचे एके बशीचें रोद ह्या गटारांत घुसपा बरोबरूच गटारा वयली जाळी बशीच्या इंजिना कडल्या सकयल्या भागांत आडकून उरली. ते बरोबर बस ड्रायव्हराचो स्टेरिंगा वयलो ताबो सुटलो आनी बशीन स्टॅण्डार आशिल्ले हेर बशींक धपको दिलो.

ह्या गटारा वयले ग्रिल्स दुरुस्त करून ड्रायव्हराची आनी प्रवाशाची जावपी गैरसोय पयस करची अशी थळाव्या नागरिकांची मागणी आसा.