काणकोणातल्या दर्या  वेळांची उदरगत करपा खातीर पळोवणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
काणकोणः काणकोण तालुक्यांतल्या दर्या वेळांची उदरगत करपा खातीर पर्यटन खातें आनी पर्यटन उदरगत म्हामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी पळोवणी केली. पाळोळें, पाटणे, आगोंद, गालजीबाग- तळपण आनी पोळे वेळांचो तातूंत आसपाव आशिल्लो.
पाळोळें सोडल्यार हेर खंयच्याय वेळेर पार्किंग सुवात, प्रसाधनगृह, चेंजींग रुम तशेंच हेर सुविधा नात अशें थळाव्या लोकप्रतिनिधींनी अधिकाऱ्यांचे नदरेक हाडून दिल्ल्यान तांणी पळोवणी करून वस्तुस्थितीची म्हायती घेतली. पाळोळें वेळेर हायमास्ट दिवो तशेंच पार्किंग सुविधेचो विस्तार करपाची गरज आसा अशें काणकोण पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी पर्यटन म्हामंडळाच्या अधिकाऱ्यांक सांगलें.
गालजीबाग दर्या वेळ कासवांच्या अधिवासा खातीर आरक्षीत केल्या. थंयची जमीन रानां खात्याच्या ताब्यांत आसा. तांचे कडेन उलोवणी करून ही जमीन पर्यटन खात्याच्या नांवार करची अशी सूचोवणी पैंगीणचो उपसरपंच सुनील पैंगीणकारान अधिकाऱ्यांक केल्या. दर्या वेळांनी पर्यटकांक बसपा खातीर बांक आनी हेर सुविधा तयार करतले अशें अधिकाऱ्यांनी सांगलां.  पर्यटन उदरगत म्हामंडलाचो अधिक्षक अभियंतो किरणकुमार नायक, पालवी अभियंता मदेरा, आशिष कळंगुटकार, विश्वनाथ आनी संगीता मांद्रेकार हांणी दर्या वेळांची पळोवणी केली.