कळंगूटे मतदारसंघा खातीरअतिरिक्त 10 मेगावॅट वीज

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशेंः कळंगूटे मतदारसंघांतली विजेची समस्या सुटावी करपा खातीर अतिरिक्त 10 मेगावॉट वीज दिवपाचें आस्वासन वीज मंत्री सुदिन ढवळीकार हांणी कळंगूटे भाजपा मंडळाक दिलां.
मंडळाचो अध्यक्ष यशवंत गवंडळकार हांच्या फुडारपणा खाला मंडळाचो सचीव सुदेश शिरोडकार, युवा मोर्चा अध्यक्ष सिद्धीक गोवेकार आनी सुदेश मयेकार हांणी ढवळीकार हांचे कडेन भासाभास केली. कळंगूटेतली वीज पुरवण समस्या सुटावी करपा खातीर तांणी ह्या वेळार उपाय येवजण करपाचें तांचे कडेन मागलें.
पर्यटन थळ आशिल्ल्या कळंगूटेंतली वीज समस्येची आपल्याक म्हायती आसा. साळगांव हांगा वीज केंद्र उबारूनन विजेचे मागणेचेर सासणाचो उपाय काडपाचें काम जातलें. ते उपरांत विजेची  समस्या आसची ना अशें ढवळीकार हांणी सांगलें.