कणबर्गी लागसार टेम्पो पडून सात कामगार मेले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

14 जाण गंभीर जखमी, मरपी एकाच गांवांतले

बेळगांव : कणबर्गी वचपाच्या रस्त्याचेर आशिल्ल्या बल्लारी सांकवा वयल्यान टेम्पो क्रुजर गाडी सकयल पडिल्ल्यान सात कामगारांक मरण आयलें. जाल्यार 14 जखमी जाले. तातूंतल्या तिगांची भलायकी गंभीर आसा. बेळगांव सावन 8 किमि अंतराचेर हो अपघात जालो.

हे कामगार गोकाक तालुक्यांतल्या अक्करगेरहळ्ळ गांवांतले. देसूर रेल्वे स्टेशनाचेर काम करपाक येतना आयतारा फांतोडेर ही घडणूक घडली. गाडी खूब गतीन आशिल्ली. ड्रायव्हराचो वाहना वयलो ताबो गेल्ल्यान ती चार फावटी लागमाडी घेवन सांकवा वयल्यान सकयल पडली, अशें पुलिसांनी सांगलें. ड्रायव्हर दुसरे गाडयेक ओव्हर टेक करतालो. पुलीस पंगडान थंय वचून पंचनामो केलो

मरण आयिल्ल्यांची नांवां आदिवेप्पा चिलंबवी (27), बसवराज दलावी (30), बसवराज हनुमानवरा (51), आकाश गस्ती (22), फकीरप्पा हरिजन (55), मल्लप्पा दासनसेट्टी (30) आनी बसवराज सनदी (35) अशीं आसात. ते सगले एकाच गांवांतले.

तांच्यो कुडी पोस्टमार्टम करपा खातीर बेळगांवां व्हरून उपरांत तांच्या सोयऱ्यांचे सुवादीन केल्यो.