एसआयटीः आनीक 22 पुलिसांची नेमणूक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

जमीन घोटाळ्यांचे चवकशेक मेळटली गती

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : बनावट कागदां तयार करून बेकायदो पद्दतीन जमनी बळकावपी तशेंच परस्पर जमनींची विक्री करप्यांची चवकशी करपाक राज्य सरकारान 15 जून दिसा स्थापन केल्ले विशेश चवकशी पथकांत (एसआयटी) आनीक 22 पुलिसांचो आस्पाव केला. सरकाराच्या ह्या निर्णयाक लागून ‘एसआयटी’क घटाय मेळून जमीन घोटाळ्यांच्या प्रकरणांचो नेटान तपास सुरू जातलो.
बनावट कागदां तयार करून बेकायदो जमनी बळकावपी अानी त्यो परस्पर विकप्यांचे चवकशे खातीर 15 जून दिसा सरकारान गुन्यांव फांट्याचे अधिक्षक अधीन वाल्सन हांच्या फुडारपणा खाला ‘एसआयटी’ची स्थापणूक केल्या. ह्या पथकांत आनीक 22 पुलिसांची नेमणूक करून सरकारान जमीन घोटाळ्यांचो नेटान तपास सुरू करपाचें थारायलां.
हालींच अटक केल्ल्या विक्रांत शेट्टीच्या चवकशेंतल्यान जायतीं जमीन घोटाळ्यांचीं प्रकरणां उक्ताडार आयल्यात. ज्यो जमनी बळकायल्यात हे एसआयटीचे चवकशेंतल्यान स्पश्ट जातलें, तांचे ‘सेल डीड’ रद्द करपाचो तशेंच बेवारस मालमत्ता सरकाराच्या ताब्यांत घेवपाचो निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी घेतला.