उदरगतीक प्राधान्य दिवन ओडीपींचो निर्णय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्र्याचें स्पश्टीकरण, गुंतवणुकदारांक प्रोत्साहन दिवपाची हमी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
पणजीः गोंयची सर्वांगी उदरगत करप आपल्या सरकाराचें मुखेेल ध्येय आसा. ते खातीर खाजगी क्षेत्रांत साधनसुविधा आनी उद्देगीक क्षेत्राची उदरगत जावप गरजेचें. हातूंत चडांत चड गुंतवणूकदारांनी विस्वासान गुंतवणूक करप म्हत्वाचें. ह्या सगल्या गजालींचो विचार करूनच ओडीपी विशीं सरकार याेग्य तो निर्णय घेतले, अशी हमी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली.

मंगळारा प्रुडंट खबरां चॅनलाच्या ‘हेड ऑन’ कार्यावळींतले मुलाखतींत मुख्यमंत्री उलयताले. नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ओडीपी रद्द करपाचो निर्णय घेतले पसून गोंयांत ह्या विशयान खवदळ घातला. हाचे वयल्यान फाटल्या कांय दिसांनी मंत्री राणे आनी विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो हांचे मदलो संघर्श पेटिल्ल्यान राजकारण तापलां. अशें परिस्थितींत मुख्यमंत्री डॉ. सावंत ह्या विशयाचेर कितें भुमिका घेतात हाचे कडेन लोकांचे आनी गुंतवणूकदारांची नदर आशिल्ली. निमाणे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी ह्या विशयाचेर उलोवप केला.
राज्याच्या मुळाव्या उदरगती खातीर गुंतवणूकदारांनी गोंयांत गुंतवणूक करप आनी सरकारान तांकां स्थैर्य मेळोवन दिवप गरजेचें. ते खातीर स्वतंत्र धोरण तयार करून गोंयांत येवपी गुंतवणूकदारांक विस्वास दिवप सरकाराचे कर्तव्य अासा. ह्या गजालींचो तशेंच राज्याचे सर्वागी उदरगतीचो पुराय विचार करून आनी नगर नियोजन मंत्र्या सयत हेर सगल्यांक विस्वासांत घेवन ओडीपीं विशीं योग्य तो निर्णय घेतले, अशें मुख्यमंत्र्यान नमूद केले.
मजगतीं, सत्तेर आसतना ओडीपींचो अर्थीक सुवार्था खातीर वापर केल्ल्याचेर कायद्या प्रमाण खर कारवाय करपाची शिटकावणी दिवन नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी पयल्या टप्प्यांत विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो हांकां लक्ष्य केलां. नगर नियोजन मंडळान कांय दिसां पयलीं लोबो हांच्या दोन रिसॉर्टांक कायद्याक पाळो दिवंक नाशिल्ल्यान ‘कारणां दाखय’ नोटीस धाडल्या. फुडल्या काळांत जायत्या जाणांक अशा प्रकाराच्या कारवायांक तोंड दिवचे पडटले, अशें मंत्री राणे हांणी म्हणिल्लें.
ते उपरांत अाक्रमक जाल्ले मायकल लोबो हांणी नगर नियोजन मंत्र्यान घेतिल्ल्या ओडीपी विशींच्या निर्णयांचो गुंतवणूकदारांक व्हड फटको बसतलो, असो दावो केल्लो. ताचे वयल्यान ह्या दोनूय फुडाऱ्यां मदलो वाद वाडिल्लो.
2-024तले लोकसभा वेंचणुकेंत भाजपाचे दोनूय उमेदवार वेंचून येतले. तशेंच देशांत भाजपाचे 324 खासदार जिखतले आनी प्रधानमंत्री मोदी हांच्या फुडारपणा खाला केंद्रांत परतून भाजपाचें सरकार स्थापन जातलें, अशें मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी म्हणलें.

गोंयांत धर्मांतरबंदी कायदो लागू जावये

पणजी : गोंयांत धर्मांतरबंदी कायदो लागू जावपाक शकता. पयशे दिवन वा हेर प्रकाराचीं हांयसां दाखोवन गोंयकारांचे धर्मपरिवर्तन करपाचे प्रकार हाचे मुखार कशेंच सोंसून घेवचे नात, अशी शिटकावणी दिवन गोंयांत धर्मांतरबंदी कायदो लागू जावपाक शकता, अशें स्पश्ट संकेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या.
आपूण जाती-धर्मांत भेदभाव करना. आपलें सरकार सगल्यांक समान न्याय दितां, सगल्याच घटकांची उदरगत करता. अशें परिस्थितींत लोकांक हांयसां दाखोवन कोणूच धर्मपरिवर्तन करपाक शकना. हाचे मुखार अशा कृत्यांक राज्यांत थारो आसचो ना. आनी तातूंतल्यान कोण आयकना, जाल्यार राज्यांत धर्मांतरबंदी कायदो लागू करचो पडटलो. ते खातीरची तयारीय सरकारी पांवड्यार सुरू आसा. कायदो तज्ञांचे समिती कडल्यान अभ्यास सुरू आसून, हेर राज्यांतल्या कायद्यांचो अभ्यास ही समिती करता, अशें मुख्यमंत्र्यान नमूद केले.
मजगतीं, कांय दिसा पयलीं लोकांक हांयसा दाखोवन धर्मपरिवर्तन करपाच्या आरोपा खाला पुलिसांनी फादर डॉमनीक डिसोझा हाका अटक केल्ली उपरांत ताची जामिनाचेर सुटका जाली. पूण ह्या एकंदर प्रकरणाक लागून धर्मपरिवर्तनाचो मुद्दो राज्यभर चर्चेक आयिल्लो.