उदकाचो उणाव जावचो न्हय म्हणून उदका संवर्धनाची गरजः शिरोडकार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
फोंडेंः पावसाळ्यांत उदकाचें संवर्धन करपा वांगडाच विद्यार्थ्यांनी झाडां लावपाचो छंद बाळगुवपाची गरज आसा. उदकाचें संवर्धन ही एक चळवळ जावची हे खातीर दरेकल्यान सहकार्य करपाक जाय. तशेंच जाल्यार फुडाराक उदकाचो उणाव जावचो ना अशें उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी फोंड्या जल शक्ती अभियानाचे कार्यवाळींत उलयतना सांगलें.
राजीव गांधी कला मंदिराच्या सभाघरांत आयोजीत केल्ले हे कार्यावळींत कृशी मंत्री रवी नायक, जिल्हो पंचायत वांगडी नारायण कामत, शिरोडें भाजपा मंडळ अध्यक्ष सूरज नायक, उदकास्रोत खात्याचो मुखेल अभियंतो प्रमोद बदामी हाजीर आशिल्ले. उदकाचें संवर्धन करपा खातीर उदकास्रोत खात्याच्या तरेकवार येवजण्यांचो लाब लोकांनी घेवचो अशें आवाहन शिऱोडकारान केलें. तळयांची दुरुस्ती करपा खातीर खात्या वतीन शेतकारांक मजत दितात अशी म्हायती तांणी दिली.
फुडाराक उदकाचो उणाव जावपाचो आसा. तशी परिस्थिती येवची न्हय म्हणून लोकांनी पावसाचें उदक साठोवन दवोरपाचो यत्न करपाक जाय. तशेंच झाडां लावून आनी तांचें संवर्धन करून सैमाचो संतुळा राखपाक जाय अशें कृशी मंत्री रवी नायक हांणी सांगलें.
ह्या वेळार शिरोडें मतदारसंघांतल्या पाणलोट संघाच्या पदाधिकाऱ्यांक मंजुरीपत्रां मानेस्ताचे हस्तुकीं दिलीं, गिरीश वेळगेकारान कार्यावळीचें सूत्रसंचालन केलें. कार्यावळीक हाजीर आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक कृशी खात्या वतीन रोपें वितरीत केले.