उदकांत उफेतना सिद्धू मिश्राची सांपडली कूड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आयतारा ओकांब धारबांदोड्यां उदकांत गेल्लो व्हांवून

फोंडें: आयतारा ओकांब धारबांदोड्यां उदकाच्या प्रवाहांत व्हांवून गेल्लो सिद्धू मिश्रा (24) हाची कूड काल (सोमारा) सकाळीं उदकांत उफेतना सांपडली. फोंडें पुलिसांनी पंचनामो केले उपरांत कुडीची मरणा उपरांतची तपासणी गोंय वैजकी म्हाविद्यालयांत केली.

आयतारा दनपारां 3.30 वरांच्या सुमाराक उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान बंदराऱ्या सकयल न्हाता आसतना लोकांची एकूच धांदळ जाली. सिद्धू मिश्रा आनी ताच्या हेर स इश्टांनी खूबशा जाणांक उदकांतल्यान न्हंयचे देगेर हाडिल्ले. पूण उदकांत आडकून पडिल्ल्या हेर लोकांक वाटावपा खातीर गेल्लो सिद्धू मिश्रा मात उदकाच्या प्रवाहांत व्हांवून गेल्ल्यान बेपत्ता जाल्लो. फोंडें उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी आयतारा सांजवेळा उसरां मेरेन बेपत्ता मिश्राचो सोद घेतिल्लो. पूण काळोख जाल्ल्यान सोदकार्य बंद दवरिल्लें.

सोमारा सकाळीं परतून सोदकार्य सुरू केलें. पूण सोमारा सकाळीं सिद्धू मिश्राची कूड उदकांत उफेतना दिसून आयली. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी कूड उदकांतल्यान भायर काडले उपरांत पुलिसांनी घडणुकेचो पंचनामो केलो. फोंडेंचे निरिक्षक विजयकुमार चोडणकार हांच्या मार्गदर्शना खाला उपनिरिक्षक आदित्य वेळीप हांणी पंचनामो केलो.

मजगतीं, कुळें ते ओपा उदका प्रकल्पा मेरेन दुदसागर न्हंयचेर खूबशे बंदारे घाल्यात. दरवर्सा मे म्हयन्यांत बंदऱ्याचें उदक सोडटात. आयतारा लेगीत दुदसागर न्हंयेतलें बंदाऱ्याचें उदक सोडिल्ल्यान ओकांब हांगा उदकाची पातळी अचकीत वाडली. ताका लागून हेरांक वाटावपा खातीर गेल्लो सिद्धू मिश्रा उदकाच्या प्रवाहांत व्हांवून स्वता मात जीव व्हगडावन बसलो.