उंच पुतळे संवसारांतले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

संवसारांत साबार जाग्याचेर पुतळे उबारल्यात. कांय पुतळे आदले तर कांय नवे. आमच्या भारतांतूय हजारांनी कोटी रुपया मोडून पुतळे उबारल्यात. कांय उबारपाचे आसात. पळयात ह्या पुतळ्यांची उंचाय. खंयचो पुतळो सगल्यांत उंच तेंय दिसतलें.