आतां मात्शें ओगी रावता?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

हें चली सुण्याची नक्कल करता. ताका ती आवडना, मागीर….