अध्यापन, अध्ययन प्रक्रियेंत ज्ञान-मोगाची पुश्टीक संतुळाय गरजेचीः मुकेश थळी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

प्रियोळा शिक्षा सदन हायस्कुलांत शिष्यवृत्ती भेटवण कार्यावळ

भांगरभूंय खबरां मेज
पणजीः अध्यापन आनी अध्ययन प्रक्रियेंत ज्ञान आनी मोग हांची पुश्टीक संतुळाय गरजेचीं अशें नामनेचे साहित्यीक, अनुवादक मुकेश थळी हांणी सांगलें. प्रियोळच्या शिक्षा सदन हायस्कुलाच्या शिष्यवृत्ती भेटवण कार्यावळींत ते मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले.
विद्यार्थ्यांचें लक्ष जेन्ना आपल्या ध्येया कडेन आनी म्हत्वाकांक्षे कडेन आसता तेन्ना कठीण अडचणीं आयल्यो तरी त्यो हुपून येस मेळोवप शक्य जाता, अशें थळी हांणी सांगलें. नमळाय, सादेपण, ज्ञाना विशीं आवड आनी ​उपाट जिज्ञासा हे विद्यार्थ्यांचें अलंकाररुपी सद्गूण आसात. ह्या गुणांची उदरगत करीत रावात असो उलो थळी हांणी मारलो.
आदले विद्यार्थी म्हूण अापल्या विद्यार्थीपणांतल्यो यादी तांणी रंजक आनी विनोदी ढंगांत सांगल्यो. आपली शाळा आनी शिक्षक हांणी आपणांतल्या भोवआयामी साहित्यिकाची, अभ्यासकाची बुन्याद रचली अशें मुकेश थळी हांणी मुखार सांगलें.
तंत्रज्ञानाचो, मोबायल, सामाजीक माध्यमांचो आदार जाय, पूण तांचे अधीन जावंक फावना, अशेंय तांणी सांगलें. प्रियोळाच्या हायस्कुलान आपणांतलो ललीत लेखक घडयलो आनी सैमीक वातावरणाचें, समृद्ध कला आनी संस्कृती संगिताचें, गांवच्या साहित्यिकांचें संस्कार आपणाचेर जालें, अशी कृतज्ञतायेचीं उतरां थळी हांणी काडलीं.
मानाचे सोयरे इंजिनियर वल्लभ वेलिंगकार, संदीप निगळये, मुख्याध्यापिका शोभा प्रियोळकार, पीटीए अध्यक्ष राजेंद्र नायक, विजयकुमार कामत, ए. ए. फर्नांडीस हांचींय ह्या वेळार उलोवपां जालीं.
हे कार्यावळींत गुणेस्त विद्यार्थ्यांक मानेस्तांचे हस्तुकीं शिश्यवृत्ती भेटयल्यो. सुचिता सतरकार हिणें सोबीत सुत्रनिवेदन केलें.