अंडर-11 बुद्दीबळः अभीर प्रभू आनी वैष्णवी परबाक आघाडी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
फोंडेंः फोंडें लायन्स क्लबान फोंडे तालुको चॅस असोसिएशनाच्या पालवान आयोजीत केल्ल्या अखील गोंय अंडर-11 उक्ते आनी चलयाचें बुद्दीबळ सर्तींत सव्वे फेरये उपरांत उक्ता गटांत अभीर प्रभू 5.5 गुणांनी आघाडेर आसा. चलयाच्या गटांत वैष्णवी परबान 5 गुणांनी आघाडी घेतल्या. राष्ट्रीय बुद्दीबळ सर्तींत वांटो घेवपी  गोंयचे अंडर-11 चले आनी चलयांचे पंगड हे सर्ती उपरांत वेंचून काडटले.
मंगेशी हांगा चलिल्ले हे सर्तींत साईराज नार्वेकार, कनिष्क सावंत, सारस पवार, सचित पै, हरिदय मोरजकार, शुभ बोरकार आनी यश चोडणकारान दरेकी पांच गुणांनी दुसरी सुवात मेळयल्या. चलयांच्या गटांत वैष्णवी उपरांत राचेल परेरा, दिया सावळ,  शरमा मोदुरकार आनी साईजा देसाय हांणी दरेकी चार गुण मेळोवन दुसरी सुवात मेळयल्या.