खात्यां उपरांत अपुरबायेची सपनपूर्ती

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सकारात्मक नदरेन, मंत्र्यांनी कोण ल्हान, कोण म्हान हें पळय नासतना फुडें वचप आयज भोव मोलाचें, अपुरबायेचीं सपनाय थंयच पूर्ण जातलीं.

मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत, पंचायत मंत्री मावीन गुदिन्हो, कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, भलायकी मंत्री विश्वजीत
राणे हांचे कडेन फाटल्या सरकारांत आशिल्ली तातुंतल्या कांय सरकारी खात्यांची जापसालदारकी आसा. ते पासत सोपूतविधी कळावान जालो तरी सरकारी वावर नेटान जावचो, सपनांय पूर्ण जातलीं, अशी अपेक्षा आसली. मात, तांच्या वांट्याक नवीं ताल्ल खातींय आयल्यात, त्या खात्यांनी कितें आसा? खंय आसा? कोण आसा? ह्या प्रश्नाच्यो जापो मेळोवपातच मंत्र्यांची पंद्रस सोंपली.
‘नाका, नाका, भाजपांतल्यानच विरोध आसा’, अशो खबरो येता आसतनाच फोंड्यां तालुक्यातले दुसरे पात्रांव सुदिनबाब ढवळीकार हे सिनियर पात्रांवाच्या म्हळ्ळ्यार शेतकाममंत्री रवीबाब नायकांच्या, भूंयपूत कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांच्या सांगाताक शक्तीमान, दोळे दिपकावपी वीज, घरां बांदप ह्या खात्यांचे मंत्री म्हणून मंत्रीमंडळांत बसतले. अचकींत उपसभापतीपदाचो राजीनामो दिवन सांगेच्या सुभाषबाब फळदेसाय हांकां मंत्रीपदा वांगडा समाजकल्याण, न्हंय येरादारी, पोरणे दायज आनी पुर्विल्ल्या कागदपत्रांचें संग्रहालय हीं खातीं मेळ्ळीं. 2019 वर्सां भाजपात येवपी आदल्या धा काँग्रेस वांगड्यातले नीळकंठबाब हळर्णकार हांकांय मंत्रीपद मेळ्ळां. नुस्तेमारी, कारखाने आनी बाष्पक आनी गोरवां, पशू सांबाळ हीं खातीं मेळ्ळ्यात.
नुस्तेमारी, गोरवां सांबाळ खात्यांच्या वावराचो विलो बेगीन नीळकंठबाब करूंक शकतले, पूण आडमेळीं आसतलींच. रवीबाबांक खात्यां परस ध्यास लागला, फोंडे तिसरो जिल्हो जावचो म्हणून. आपले पूत रितेश नायक हांकां फोंड्याचे नगराध्यक्ष म्हणून पळोवपाचें तांचें एक सपन पुराय जाल्ल्यान आतां तांकां शेतकाम, नागरी पुरवण खातें समजून घेवपाची उमळशीक लागल्या आसतली. कुळ, मुंडकार कायदो जावचो म्हणून ते आक्रमक आसले, राजभास आंदोलनातय तांणी झाडां रस्त्यार घालप तशेंच हेर कामां तांच्या नावार आसाच. कोंकणी भाशा मंडळाचे ते मुळावे वांगडी, पूण तांचेर शिक्को मराठीवादाचो. कित्याक? ते भाशावादा वेळार मडकयकार. रवीबाबांनी मनार घेतल्यार शेतकाम, हस्तकला, नागरी पुरवण ह्या खात्यांत बदल घडोवन हाडटले. तांची दोन खातीं तशीं लोकजीणे कडेन संबंध आशिल्लीं, नवनिर्मणे कडेन वतना केंद्र सरकाराच्या येवजणींचो फायदो घेतल्यार फोंड्या म्हालाक ते स्वयंपूर्ण न्हय जाल्यार ‘भांगरभूंय’ करुंक शकतात. बायलां आनी भुरग्यां कल्याण खातें तांकां मेळ्ळ्यार ते उमेदीन कामकाजांत घुस्पून घेतले आसले. हस्तकला हें खातें म्हळ्ळ्यार आयटीआय अशें समजल्यार ताचें रुपांतर कुशळटाय विकास खात्यांत जालां, त्या खात्यांतल्यान भोव मोलादीक कामकाजाची संद रवीबाबांक मेळूं येता. गोंयच्या अस्तुरेच्या कल्याणा पासत तें स्वतंत्र केंद्र, हातमाग प्रकल्पय ताणी फोंड्या खातीर कित्याक हाडचें न्हय?
आपले वळखीचे, मर्जी सांबाळपी प्रशासनाचो अणभव आशिल्ले अधिकारी, कर्मचारी कार्यालयांत आसल्यार मंत्री बरे भशेन विकासकामां मार्गाक लावंक शकतात. रवीबाबांनी शिर्विसेक लायिल्ले प्रशासनात शेंकड्यांनी आसतलेच, पूण ते भायर वयलेचाराक दुस्मान आसले तरी तांचे इश्ट सुदिनबाब हांणी फोंडेंकारांक विंगड विंगड खात्यांनी शिर्व्हिसो दिल्यात, तांचोय उपेग फोंड्यांचे आमदार करूंक शकतात. फोंड्या म्हालांतल्या दोन पात्रावांक आनी भूंयपूताक एकठांय हाडपाक सहकारमंत्री सुभाषबाब शिरोडकर पावलां मारीत व्हय? तशें जाल्यार गोंयांक तिसरो जिल्लो येता त्या ३० मे आदींच मेळटलो. ते विशीं मुळाव्या वावराक दोन पात्रावांनी विधानसभेंत एकवट दाखोवन थाराव एकदां न्हय दोनदां मान्य करून घेतला. फोंडें, म्हापशें ह्या शारांक उपजिल्हो दर्जो दिवपाची दिका आदले मुख्यमंत्री मनोहरबाब पर्रीकार हांणी दाखयल्ली. तशें पळेल्यार पुराय गोंय हे महाराष्ट्र, कर्नाटकांतल्या एका ल्हानशा जिल्ह्या वरी, पूण खंयतरी येरादारींत आनी सरकारी यंत्रणा जाग्यार नाशिल्ल्यान भौसांक कार्यालयांनी फावटी घालच्यो पडटात.
भौशीक सेवा दिवपी म्हायती केंद्रांचे जाळें (गाडे) गोंयभर आसलें तरी तातूंतलो घुस्पागोंदळ अजून सोपूंक ना. पर्रीकार दुसरे फावट मुख्यमंत्री जाले तेन्ना तांकां नाका थंय घुस्पावन कांय कंत्राटां सोयऱ्या- धायऱ्यांक दिवपाक लावपाची एका पत्रकारा कडल्यान घडिल्ली चूक केन्ना, खंयचे सरकार सुदारतलें? कितें तरी बरें जातलें, गोंय नवे वाटेर वतलें हें सपन दोळ्यां मुखार दवरून मनोहरबाबान म्हायती केंद्रां उबारपाक आदार दिलो, पूण जालें उरफाटेंच. आयजय त्या म्हायती केंद्राचें भूत, सांगाडे, बेकायदेशीर कामगार, गोंय, गोंयकारांचे भूंये विशींचीं कागदपत्रां, हेर प्रमाणपत्रां दितात, विकतात. कोणाच्या बोल्सांत वता ती येणावळ? तातूंतल्यान गोंय विकपाची घडणूक जावची ना मूं? मुख्यमंत्री डाॅ. सावंत, म्हायती आनी तंत्रज्ञानमंत्री रोहन खंवटे हांणी बारीकसाण काडून हो विशय सांसणाचो मेकळो करपाचो वगत आयला. आपणे केल्ले चुकीची खंत मनोहरबाबांक आसली, तांणी चवकशीय केल्ली, उपाय जालो ना. ताचे फाटल्यान कांय अधिकारी आसूंक येता व्हय? एक व्ह़़ड आंतरराष्ट्रीय कारस्थान ताचे फाटल्यान आसूंक येता.
मंत्रीमंडळांत एक सारक्या विचारां वांगडाच विरोधी विचारसरणी आशिल्ले मंत्री आसात, थंयच सवस्तकाय इबाडटा, 2007 ते 2011 वर्सां आशिल्ल्या सरकारा वेळार तशेंच जाल्लें ताची याद जाता. रानांमंत्री म्हूण पयलींचे मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे हांणी बरोच तेंप काम केलां, विश्वजीतबाबान वडिलां कडेन भासाभास करून निर्णय घेवचे, वगीच कासादोर जावन दुसऱ्यांक आनी आपणाकय दुखापत जावची ना हाची जतनाय तांणी घेतल्यार तांचो फुडार भांगराळो जावंक येता. म्हादय, मोलें वाठार हे आदींच गोंयचे राज्यपाल जे. एफ. आर. जेकब आसले तेन्ना अभयारण्यांत अधिसूचने वरवी पावल्यात तातूंतल्यानच म्हादय न्हंय राष्ट्रीय जावंक ना मू?
रानां, रानवटी जीण, मनीसजीण हांच्या एकवटा पासत वावुरपाची, प्रधानमंत्री मोदीजींच्या शांतीकायेच्या, सैम सांबाळपाच्या प्रक्रियेची गरज आसा. रानामंत्र्यां कडेन म्हत्त्वाचीं खातीं आसात, तांचें स्थान उपमुख्यमंत्र्यां वरीच. विश्वजीतबाब ते प्रक्रियेंत वांटो घेतले अशी आस्त दवरूया. तातूंतल्यान फकत वाळपयच्या मतदारांची न्हय जाल्यार सत्तरींतल्या भौसाक नवनिर्मणेच्या मार्गार ते पावयतले. करपा सारके दरेका मंत्र्यांच्या खात्यांनी खूब कितें आसा, कांय खात्यांक मुखेलीच नात, कंत्राटी कामगारच आसात, म्हामंडळांय रिणांत बुडल्यांत, मनीसबळय उणे जालां. अशेवेळार कांय खातीं, महामंडळां एकठांय करप समा जायत व्हय? नियोजन, विकास प्राधिकरणां तालुको पावंड्यार कित्याक नासचीं? सकारात्मक नदरेन, मंत्र्यांनी कोण ल्हान, कोण म्हान हें पळय नासतना फुडें वचप आयज भोव मोलाचें, अपुरबायेचीं सपनाय थंयच पूर्ण जातलीं.