इंदिरानगरांतल्या गाड्यांचेर कारवाय करपाची मागणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
पोरणे गोंयः चिंबल पंचायत वाठारांतल्या इंदिरानगर हांगा मुखेल रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या बेकायदेशीर गाड्यां आड   चिंबला रावपी अजय खोलकार हाणे अन्न आनी वखदां प्रशासनांत (एफडीए) कागाळ केल्या. ह्या गाड्यांनी चिंबल पंचायती कडल्यान परवाने घेनास्तना  फास्ट फूड, नुस्तें, चिकन, वडा-पाव, च्या आनी हेर वस्तू  विकतात अशें तांणी सांगलां.
चिंबल पंचायत मंडळान 2020 वर्सा गाडे धनयांक विक्री बंद करपाची नोटीस दिल्ली. मात अजून ती सुरू आसा आनी पंचायत मंडळ तांचे कडेन आडनदर करता अशें खोलकार हांणी सांगलें. गाड्यांनी खाद्यान्न विकतात तें भलायकेक वायट पडपाक शकता ते खातीर अन्न आनी वखदां प्रशासनान तें बंद करचे अशें तांणी मागलां.