भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पावसाळ्या पयलीं 50 म्हत्वाच्या प्रकल्पांचीं कामां जातलीं पुराय : मुख्यमंत्री ## गोंयांत मेळटा 1 लाख 10 हजार कुटुंबांक फुकट उदक येवजणेचो लाव ## खणबंदीक आशिल्ल्यान गोंयची अर्थवेवस्था वयर काडप अशक्य ## गोवा डेरीची आयज सभा, बोवाळ जावपाची शक्यताय….