96 कुळी समाजान शिक्षणीक उदरगतीचेर भर दिवचो नवसू सावंतः समाजा वतीन होंडा जालो प्रेरणा दीस

96 कुळी क्षत्रीय समाज संघटनेन भोवमान केल्ल्या झिलू गांवकार, अंकिता माजीक, क्षितिजा देसाय, सरोजिनी गांवकार, नंदा माजीक, उदय सावंत हांच्या वांगडा नवसो सावंत, प्रकाश गावस, हरिश्चंद्र गावस, कृष्णा माजीक, लक्ष्मण कणकुबकार, गुरुदास गांवस, सुभाषचंद्र गांवस.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वाळपयः सत्तरींतल्या 96 कुळी क्षत्रीय समाजान शिक्षणीक उदरगतीचेर चड भर दिवपाक जाय. मेळल्ले संदीचो लाब घेवन समाज भावांनी आपलें कर्तृत्व सिद्ध करपाचो यत्न करपाक जाय अशें गोंय डॅरीचो आदलो कार्यकारी संचालक नवसू सावंत हाणे सांगलें. समाजा वतीन आयोजीत केल्ल्या प्रेरणा दीस कार्यावळीचें उक्तावण केल्या उपरांत सावंत उलयतालो. होंडा हांगा सुंदरम सभाघरांत आयोजीत केल्ले हे कार्यावळींत वेगवेगळ्या मळार काम करपी समाजांतल्या मानेस्तांचो भोवमान आनी विद्यार्थ्यांचो भोवमान केलो.
माचयेर समाजाचो अध्यक्ष प्रकाश गांवस, उपाध्यक्ष हरिश्चंद्र गांवस, लक्ष्मण कणकुबकार, कृष्णा माजीक, उदय सावंत, गुरुदास गांवस, सुभाषचंद्र गांवस आशिल्लो. सत्तरी तालुक्यांत 96 कुळी समाज संघटन वाडटा ही खोशयेची गजाल आसा. समाजाच्या दरेका घटकान शिक्षणीक आनी हेर मळार आपलें व्यक्तिमत्व तयार करपा खातीर यत्न करपाक जाय. शिक्षणा बगर गत्यंतर ना. दरेका सर्तीक तोंड दिवपा खातीर शिक्षणीक पांवड्यार क्रांती घडोवन हाडपाक जाय अशें सावंत हाणे फुडें सांगलें. फाटल्या आठ वर्सां सावन समाज एकसंध करपाचो यत्न आमी करतात. समाज उदरगती खातीर प्रतापसिंह राणे, विश्वजीत राणे हांणी म्हत्वाचें योगदान दिलां अशें समाज संघटनेचो संयोजक उदय सावंत हाणे सांगलें. समाजाचो अध्यक्ष प्रकाश गांवसान येवकार दिलो. समाज संघटेची ब्युनाद घट्ट करपा खातीर जे वावुरतात तांची ताणे तोखणाय केली.
सुरवेक प्रेरणा दीस  कार्यावळीचें दिवली पेटोवन उक्तावण जालें. छत्रपती शिवाजी म्हाराजांच्या पुतळ्याक फुलां हार घातलो. समाजा वतीन वेगवेगळ्या मळार बरी कामगिरी करपी समाज  भावांचो भोवमान केलो. तातूंत आदर्श शिक्षक पुरस्कार मेळयल्ली सरोजिनी गांवकार ,नंदा माजीक, कला मळाव वावुरपी झिलू गांवकार ,राष्ट्रीय पावंड्यार पुरस्कार मेळोवपी नृत्यांगना अंकिता माजीक, प्रेस क्लब ऑफ इंडियाचो पुरस्कार फावो जाल्लो पत्रकार उदय सावंत नाच मळार विशेश पुरस्कार मेळोवपी क्षितिजा देसाय  हांचो आसपाव आसा.
धावी आनी बारावेचे परिक्षेंत बऱे गुण घेवन पास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान केलो. विघ्नेश गांवकार हाका झिलू गांवकार पुरस्कृत सर्गेस्त आनंदीबाई गांवकार अर्थीक मजत दिली. महादेव ज्ञानेश्वर पार्सेकर, देवेश  नायक, अमन आपा गांवस, विघ्नेश नरेंद्र गांवस, तेजल महादेव गांवकार ,गृहा महानंद पर्येकार, सौरभ रामा गांवस, प्रथमेश पुंडलिक नार्वेकार, रिषभ राजेंद्र गावस, लितेश गुरुदास गांवस, श्रुती नकुल गांवस, साई सुधाकर गांवस, धनश्री उत्तम गांवस, तनया महादेव गांवकार ,साई सुभाषचंद्र गांवस ह्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान केलो.
सूत्रसंचालन संजय गांवकारान केलें आनी सुभाषचंद्र गांवसान उपकार मानले. ह्या वेळार मनरिजवणेच्यो कार्यावळी  जाल्यो.