9 डिसेंबराक पोरणो आनी नवो मांडवी पूल येरादारीक बंद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजीः पोरण्या आनी नव्या मांडवी पूलाची डॅक पातळी तपासपाच्या कामा खातीर ता. 9 डिसेंबर 2023 दिसा सकाळीं 6.00 ते 9.00 वरां मेरेन (3 वरां) पोरणो आनी नवो मांडवी पूल येरादारी खातीर बंद आसतलो. वयल्या काळांत अवजड वाहनां अटल सेतू पुला वयल्यान घुंवडायतले. जाल्यार ज्या वेळांत पोरणो मांडवी पूल बंद आसतलो त्या वेळांत हलकी वाहनां नव्या मांडवी पुला वयल्यान घुंवडायतले. तशेंच ज्या वेळांत नवो मांडवी पूल बंद आसतलो त्या वेळेत हलकी वाहनां पोरण्या मांडवी पुला वयल्यान घुंवडायतले.