82,240 रेशनकार्डां निलंबीत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

साश्टी म्हालांत सगल्यांत चड; धारबांदोड्यां उणीं

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : साश्टींतली सगल्यांत चड 22,137, बार्देसांतलीं 15,706, तिसवाडींतल्या 11,409 मेळून राज्यांतली सुमार 82,240 रेशनकार्डां नागरी पुरवण खात्यान फाटल्या 18 दिसांत निलंबीत केल्यात.

फाटले तीन म्हयने ह्या कुटुंबांनी रेशन दुकानांतल्यान धान्याची उखल करूंक ना. ताका लागुनूच गुदावांत पडून आशिल्ली तूरडाळ अानी साकर सडिल्ल्याची प्रकरणां मुखार आयली. उपरांत 15 नोव्हेंबर 2022 दिसा राज्यांत रेशनच्या धान्यांत जावपी काळोबाजार उक्ताडार आयिल्लो.
नागरी पुरवण खात्या कडल्यान रेशनकार्ड धारकांक जे धान्य दितात, तातूंतल्यान उरिल्ल्या धान्याचो जावपी काळोबाजार गुन्यांव फांट्यान उक्ताडार हाडिल्लो.
ह्या प्रकरणांत कांय जाणांक अटकूय जाल्ली. ताका लागून नागरी पुरवण खात्यान खर पावलां उखरून ज्या रेशनकार्ड धारकांनी नागरी पुरवण खात्याच्या दुकानांतल्यान फाटले 6 म्हयने धान्याचो कोटा व्हरूंक ना, अशांची रेशनकार्डां 1 फेब्रुवारी 2023 पसून निलंबीत करतले अशें डिसेंबर अखेरेक जाहीर केल्ले. ते प्रमाण 1 फेब्रुवारी पसून ही मोहीम सुरू करून आतां मेरेन सुमार 82,240 रेशनकार्डां खात्यान निलंबीत केल्यात, अशी म्हायती संचालक गोपाळ पार्सेकार हांणी
दिली.

निलंबीत रेशनकार्ड धारकांक कितें करचें पडटलें?
निलंबीत केल्ली रेशनकार्डां परतून मेळोवपाक संबंदितांक तालुको नागरी पुरवण अधिकाऱ्यांक अर्ज सादर करचो पडटलो. तातूंत 6 म्हयने धान्य कित्याक व्हरूंक ना हाची वैध कारणां दिवची पडटली. वांगडा केव्हायसीय दिवची पडटली. ताचेर विचार करून नागरी पुरवण खातें फुडलो निर्णय घेतले, अशें संचालक गोपाळ पार्सेकार हांणी सांगलें.