73 वर्सां उपरांत पयलेच फावट रचलो इतिहास भारतान थॉमस कप जिखलो 14 फावट वस्ताद इंडोनेशियाक 3-0 अशें हारयलें 

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
बँकॉकः भारतीय बॅडमिंटन पंगडान आयतारा 73 वर्सां उपरांत पयलेच खेप थॉमस बॅडमिंटन कप जिखून इतिहास रचलो. हे सर्तींत 14 फावट वस्ताद थारिल्ल्या इंडोनेशियाक 3-0 अशी हारोवपाची कामगिरी निमाणे करून दाखयली.
भारत पयलेच फावट हे सर्तींत फायनलींत खेळटालो. पांच सेटांच्या हे मॅचींत भारतान सेगीत तीन सेट जिखून जैत मेळयलें. तीन एकोडी आनी एक दोट्टी गेम जिखून भारतान इंडोनेशियाक सहज हारयलें. पंतप्रधान नरेंद्र मोहीन जैता खातीर भारतीय पंगडाक परबीं भेटयल्यांत जाल्यार केंद्रीय खेळां मंत्रालयान पंगडाक 1 कोटी रुपयांचे इनाम घोशीत केलां. मंत्रालयान ऑलिम्पीक, आशियाई आनी राष्ट्रकुल खेळां उपरांत बॅडमिंटन सर्त जिखपी भारतीय पंगडाक इनाम जाहीर केलां.
अणभवी किंदाबी श्रीकांतान भारताच्या माथ्यार जैताचो तिळो लायलो. संवसारीक क्रमवारींत 11वे सुवातेर आशिल्लो श्रीकांत जेन्ना कोर्टार आयलो तेन्ना ताच्या भुजार आनीक एक एकोडी गेम जिखपाची जापसालदारी आशिल्ली. त्या वेळार भारत 2-0 असो आघाडेर आशिल्लो. ह्या दावकुऱ्या शटलरान आपल्या परस चड रँकिंगावाल्या जोनाथन क्रिस्टीक 21-15, 23-15 अशें सरळ सेटांनी हारयलें. ही गेम 48 मिनटां चल्ली. हाचे पयलो सेट वोगडायल्या उपरांत चिराग शेट्टी आनी सात्विक साईराजान दुसरो आनी तिसरो सेट जिखून दोट्टी गेम जिखली.
पयली एकोडी लक्ष्य सेनान भारताक जिखून दिली. ताणे अँथनी सिनिसुका गिनटिंगाक 8-21, 21-17, 21-16 अश्या सेटांनी हारयलें.  पयल्या सेटांत 8-7 अश्या वेळार अँथनी हांणे एकाफाटल्यान एक अशे 12 गुण मेळोवन 16 मिनटांत पयली गेम जिखली. त्या उपरांत लक्ष्यान मुसंडी मारली आनी दुसरो सेट 21-17 असो जिखलो. तिसरी गेम ताणे 21-16 अशी जिखून भारताक 1-0 अशी आघाडी मेळोवन दिली.
दोट्टे गेमींत चिराग शेट्ट्यी आनी सात्विकाक हार खावची पडली. इंडोनेशियाच्या मोहम्मद अहसन आनी कॅविन संजया सुकामुलजो जोडयेन पयली गेम 17 मिनटांत 21-18 अशी जिखली. चिराग आनी सात्विकान दुसरे गेमींत आक्रमक खेळ करून ती 23-21 अशी जिखली. तिसरी गेम 21-19 अशी जिखून तांणी भारताची आघाडी 2-0 अशी केली.
 भारताचो एचएस प्रणयाक दुखापत जाल्ली आसतनाय डॅन्मार्क आडचे सेमीफायनलींत खेळपाक आयिलो आनी ताणे पंगडाक जैत मेळोवन दिल्लें. 1 वर 13 मिनटांत ताणे ही गेम 13-21, 21-9, 21-12 अशी भारताक जिखून दिली. थॉमस कपांतचे फायनल मेरेन भारताची प्रवाास शानदार जालो. ग्रुप फेरयेंत भारताक चीनी ताईपेन 2-3 अशें हारयलें. उपरांत भारतीय पंगडान जर्मनीक 5-0 हारयलें. क्वार्टर फायनलींत  पांच फावट वस्ताद थारिल्ल्या मलेशियाक हारयलें. सेमीफायनलींत 32 फावट फायनल खेळपी डॅन्मार्काक हारयलें अशी फायनलींत प्रवेश केलो.
1948-49 वर्सा थॉमस कप बॅडमिंटन सर्त सुरू जाल्ली. इंग्लंडाचो बॅडमिंटन खेळगडो सर जॉर्ज एलन थॉमस हांणी ही सर्त सुरू केल्ली. संवसारीक फुटबॉल आनी डेव्हीस टॅनीस खेळा प्रमाण दादल्यां खातीर बॅडमिंटन सर्त सुरू करपाक सोदतालो. 1948-49 वर्सा इंग्लंडांत पयली थॉमस कप बॅडमिंटन सर्त जाल्ली. ही सर्त पयलीं तीन वर्सां उपरांत जाताली. 1982 वर्सा सावन ती दोन वर्सांनी जावपाक लागली.
व्हडलें जैत
भारतीय क्रिकेट पंगडान 1983 वर्सा संवसारीक क्रिकेट सर्त जिखिल्ली. भातीय बॅडमिंटन पंगडान 2022 वर्सा 73 वर्सा उपरांत जिखिल्ली थॉमस कप संवसारीक बॅडमिंटन सर्त जिखली. 1983 वर्सा भारतीय क्रिकेट पंगडान जिखल्ले सर्ती परस भारतीय वॅडमिंटन पंगडाचें हें जैत चड म्हत्वाचें आसा अशें संवसाकीर बॅडमिंटन सर्त जिखपी भारताच्या  गोपीचंद हांणी म्हणलां. भारतीय पंगडाक ताणे परबीं भेटयल्यांत.