60 दशलक्ष डॉलर्सांचो घोटाळो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंयांत 50 हजार घरां सवाय दरांत बांदून दिवपाचें काम

2.5 दशलक्ष डॉलर्सांची केल्ली गुंतवणूक, येवजण कागदाचेरूच


नवी दिल्लीः युनायटेड नेशन्स एजन्सी वतीन (यूएनओ) 2019 त गोंयांत 50 हजार सवाय घरा बांदून दिवपा खातीर एक येवजण आंखिल्ली. ते खातीर 2.5 दशलक्ष डॉलर्सांची गुंतवणूक लेगीत केल्ली. पूण, ही येवजण मात कागदाचेरूच उरिल्ल्याचे दिसून येता. 2019 पसून आतां मेरेन गोंयांत एकूय घर हे येवजणे खाला बांदूंक नाशिल्ल्याचे स्पश्ट जालां. ताका लागून 60 दशलक्ष डॉलर्सांचे जालें कितें? हो प्रस्न आशिल्ल्यानहो एक व्हड घोटाळो आसा, अशें दिसता.
न्यूयॉर्क टायम्साच्या अहवाला प्रमाण, युनायटेड नेशन्स प्रोजेक्ट सर्व्हिसेस ऑफिसान (यूएनओपीएस) पुराय रक्कम एका ब्रिटीश वेवसायिकाक दिल्या. ताका लागून आतां ताच्या नांवार 22 दशलक्ष डॉलर्साचें रीण आसा.यूएनओपीएसच्या मुखेलीचो राजिनामाे
सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्पॅक्ट इन्व्हेस्टमेंट्स उपक्रमाचाे हाे प्रकल्प
सिंगापूरांतले उद्देगपती डेव्हीड केंड्रीक हांच्या मालकीच्या हे कंपनीक गोंयांत 2.5 दशलक्ष डॉलर्सांत 50 हजार घरां बांदपाचें काम दिल्लें. दिल्लींतले अमीत गुप्ता आनी आरती जैन हे जोडपे ह्या कंपनीचे संचालक आसात. 2018त सुरू केल्ल्या सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्पॅक्ट इन्व्हेस्टमेंट्स ह्या उपक्रमाचाे हाे प्रकल्प एक भाग आशिल्लो. मात, 2020-21 त 27 हजार 289 रुपयांचें कंपनीक लुकसाण जाल्ल्याचें नमूद केलां.
युनायटेड नेशन्स वतीन संबंदींत कंपनींची चौकशी करतात. यूएनओपीएसचे मुखेली ग्रेटे फेरेमो हांणीय ह्या म्हयन्याचे सुरवातीक आपल्या पदाचो राजिनामो दिल्लो. ह्या घोटाळ्याक लागून संस्थेक मान सकयल घालची पडटा. सध्या हो प्रकल्प स्थगीत दवरिल्ल्याची म्हायती एसएचएस कंपनीचे सीईओ अमीत गुप्ता हांणी दिली.
गोंय सरकाराच्या एका वरिश्ठ अधिकाऱ्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण, गोंयांतल्या गृहनिर्माण बांदकामां खातीर एसएचएस होल्डिंग्जान अधिकाऱ्यांक प्रकल्पाचे सादरीकरण केल्ले. पूण, प्रकल्पा खातीर खंयचीच जमीन निश्चीत करूंक ना.

यूएनओपीएस कडल्यान संपर्क ना
अमीत गुप्ता हांणी केल्ल्या दाव्या प्रमाण, गोंय सरकारान यूएनओपीएससी कडेन संपर्क केल्लो. तशेंच फेब्रुवारी 2019 त गोंय सरकारा कडेन हे विशीं कबलात केल्ली. जाल्यार मार्च 2019 त पूरक कबलात केल्ली. ते उपरांत अामी कांय मेल धाडिल्ले. कारण गोंय सरकार आमकां बांदकामां खातीर जमीन उपलब्ध करून दिवपाचे आशिल्ले. ऑगस्ट – सप्टेंबर 2019 मेरेन आमी हे विशीं मेल धाडून गोंय सरकारा कडेन संपर्क करपाचो यत्न केलो. पूण आमकां गोंय सरकारा कडल्यान कसलोच प्रतिसाद मेळूंक ना. हे विशीं केल्ले चौकशे उपरातं, यूएनओपीएस हांणी सांगलें, गोंय सरकाराक घरां बांदपाची आसात. पूण ते आमकां कसलोच प्रतिसाद दिनात. ताका लागून आमी हो विशय थंयच सोडून दिल्लो, अशें गुप्ता हांणी सांगलें.