5 हजार कोटींची गुंतवणूक, 14 हजार रोजगाराच्यो संद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मॉवीन गुदिन्होः नव्याे इंडस्ट्री उबारपाचो सरकाराचो विचार

पणजीः गोंयांत पर्यावरणपूरक वेवसाय सुरू करपाचो सरकाराचो विचार आसा. सध्या 19 गुंतवणूकदारांनी ‘गोवा इन्व्हेस्ट 2022 समीट’ सुरू जावपा पयलीच गुंतवणूक केल्या. सगल्यो कंपनी मेळून 5 हजार कोटींची गुंतवणूक गोंयांत करतले. ताका लागून 14 हजार रोजगाराच्यो संद उपलब्ध जातल्यो, अशी म्हायती मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली.

ह्या वेळार तांचे वांगडा गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष मांगिरीश पै रायकार आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले.

गोंय सरकारान नवीन गुंतवणूक पॉलिसी लेगीत जारी केल्या. खाजगी जमनींत नव्याे इंडस्ट्री उबारपाचो विचार आसा अशा उद्देजकांक विवीध विभागांत परवान्यां खातीर वचपाची गरज ना. ते खातीर गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ तांकां मजत करून सगल्यो प्रक्रिया मंडळ स्वता करतले. ‘गोवा इन्व्हेस्ट 2022 समीट’ शुक्रवार मेरेन सुरू उरतली. हातूंत जायते गुंतवणूकदार गुंतवणूक करतले. गुंतवणूकदारांची संख्या आनीक वाडटली, अशें मंत्री गुदिन्हो हांणी सांगलें.

‘गोवा इन्व्हेस्ट 2022 समीट’ परिशदेंत 200 परस चड उद्देजकांनी वांटेकार जावपाक अर्ज केल्यात. ह्या परिशदेक देशभरांतल्या चेंबर ऑफ कॉमर्स अॅण्ड इंडस्ट्रींचो तेंको आसा. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अॅण्ड इंडस्ट्री आनी राज्याच्या सहकार्यान ताळगांवां कम्युनिटी सभाघरांत परिशदेचें आयोजन केलां, अशें इन्व्हेस्ट गोवा संयोजक आनी प्रकल्प संचालक मांगिरीश पै रायकार हांणी सांगलें.

सुरवातीक 75 उद्देजकांक गोंयांत गुंतवणूक करपाचे उद्दीश्ट अशिल्ले. हातूंत खासा करून आयटी, लॉजिस्टीक, स्टार्ट-अप, संशोधन आनी विकास सुविधा, कृशी आनी अन्न प्रक्रिया, शिक्षण ह्या क्षेत्रांचाे आस्पाव आशिल्लो, अशें रायकार हांणी सांगलें.