34.47 कोटींच्या व्हेंटिलेटरांची खरेदी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : गोंयांत कोरोना प्रसार वाडले उपरांत 1 मार्च 2020 पसून आतां मेरेन सरकारान सुमार 34.47 कोटींचें 283 व्हेंटिलेटर विकत घेतल्यात. तातूंत दरेकी 28.85 लाख रुपयांच्या दोन व्हेंटिलेटरांचो आस्पाव आसा, अशी म्हायती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी विधानसभेंतल्या लेखी प्रस्नाचे जापेंत दिल्या.
विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो हांणी हे विशींचो प्रस्न विचारिल्लो. कोवीड बादीत दुयेंती वयल्या उपचारा खातीर 1 मार्च 2020 उपरांत सरकारान विवीध कंपनींचे वट्ट 282 व्हेंटिलेटर विकत घेतलें. तातूंतलें 274 गोंय वैजकी म्हाविद्यालयांत (गोमॅकॉ), जाल्यार णव भलायकी खातें वापरता. भलायकी खात्या खातीर सरकारान जे स्वतंत्र णव व्हेंटिलेटर घेतल्यात त्या दरेकी व्हेंटिलेटराचें मोल 6.50 लाख रुपया आसा, अशें भलायकी मंत्र्यान जापेंत नमूद केलां.
सरकारान लिलिप्स (ट्रिलोजी ईव्हीओ) कंपनीचे 150 व्हेंटिलेटर विकत घेतल्यात. तातूंतले 77 गोमॅकाँत, जाल्यार 73 सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकांत वापरतात. फिलिप्स (ट्रिलोजी 202) कंपनीचे 50 व्हेंटिलेटर घेतल्यात, ते सुपरस्पेशालिटी ब्लॉकांत कार्यान्वीत आसात. ड्रेजराचे (कारिना) 6 आनी ड्रेजराचे (व्ही 300) कंपनीचे दोन अशें मेळून आठ व्हेंटिलेटर गोमॅकाँत, ड्रेजर इविटा 600 कंपनीचे 8 सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकांत वापरतात. जाल्यार पुरिटन बेनेट (पीबी 840) कंपनीचे जे 58
व्हेंटिलेटर विकत घेतल्यात, तातूंतले 48 सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकांत, जाल्यार 10 गोमॅकाँत वापरतात, अशी म्हायती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली.

केंद्रा कडल्यान मेळ्ळे 200 व्हेंटिलेटर
गोंय सरकाराक प्रधानमंत्री निधींतल्यान 36, जाल्यार केंद्र सरकारा कडल्यान 200 व्हेंटिलेटर मेळ्ळे. केंद्रा कडल्यान मेळिल्ले व्हेंटिलेटर दक्षीण गोंय जिल्हो हॉस्पिटल, गोमॅकॉ, चिखली हॉस्पिटल, फोंडें उपजिल्हो हॉस्पिटल, ईएसअाय मडगांव आनी गोमॅकाँत वापरतात. तशेंच तातूंतले 13 व्हेंटिलेटर खाजगी हॉस्पिटलांनीय दिल्यात, अशी म्हायती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी लेखी जापेंत दिल्या.

कंपनीचें नांव मॉडेल प्रती व्हेंटिलेटर संख्या
फिलिप्स ट्रिलोजी ईव्हीओ 8,15,360  150
फिलिप्स ट्रिलोजी 202 8,15,360  50
ड्रेजर कारिना 7,11,200  6
ड्रेजर व्ही 300 28,85,064  2
ड्रेजर इविटा 600 27,66,400  8
पुरिटन बेनेट पीबी 840 23,38,735  58