31 जुलयाक बांबोळे ‘रोटरी रेन रन’

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । पत्रक
पणजीः अंदूची आठवी ‘बीएनआय रोटरी रेन रन’ 31 जुलयाक बांबोळे हांगच्या गोंय खेळां प्राधिकरणाच्या अॅथेलेटिक्स स्टेडियमाचेर आयोजीत केल्या. बायलांची भलायकी, शिक्षण आनी कॅन्सर निदान हाचे खातीर ह्या उपक्रमांतल्यान पय़शे एकठांय करतले.
पर्वरेच्या रोटरी क्लबान आयोजीत केल्ले हे कार्यावळींत 2, 5, 10 आनी 21 किलोमीटराच्यो रेसी जातल्यो. त्या भायर 10 आनी 21 किलोमीटराच्या हाफ मॅरेथॉनाक वेळाची मर्यादा आसची ना. 5, 10 आनी 21 किलोमीटर रेसींत वांटेकार जावपी सर्तकांक पदक, एक टी- शर्ट आनी नाश्ता दितले. 2 किमी धांवपी आनी चलपी सर्तकांक पदक आनी नाश्ता मेळटलो.
21 किमी रेस बांबोळे जीएमसी, एसएजी अॅथेलेटिक्स स्टेडियम हांगच्यान सुरू जातली आनी मिरामार सर्कल मेरेन वतली आनी गोंय विद्यापीठ रस्त्यान परत येतली. बाकीच्यो रेसी जीएमसी सामकार अॅथेलेटिक्स स्टेडियमा कडल्यान गोंय विद्यापीठ रस्त्या वयल्यान वचून थारावीक पॉयटां कडल्यान परत येतल्यो. कोरोनाक लागून दोन वर्सां उपरांत ह्यो रेसी सुरू जातात अशें बीएसआय रोटरी रेन रन 2022चो अध्यक्ष अविनाश परमार हांणी सांगलें.
रेन रेसी खातीर नोंदणी सुरू जाल्या. थळावे, गोंयां भायले आनी गोंयातले आशिल्ले सैन, नौदल आनी सशस्त्र दलातले जवान हे रेसींत वांटो घेतले. ऑनलाइन नोंदणी लिंक http://rainrun.rcporvorim.org आसा.