​30-50 पिराय गटांत थानाच्या कांक्राचें प्रमाण चड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

50 हजार बायलां मदीं 1,241 जाणांक कांक्र
वर्साक मेळटात सरासरी 1,500 कांक्राचें दुयेंती

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : गोंयांत 30 ते 50 पिराय गटांतल्या बायलां मदीं थानांच्या कांक्राचें (कॅन्सराचें) प्रमाण चड आसा. थानांची कांक्र तपासणी जाल्ल्या 50 हजार बायलां मदीं 1,241 बायलां दुबावीत मेळ्ळ्यात. हातूंतल्या 24 जाणांक थानाचो कांक्र जाल्याचे निश्चीत जालां, अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें.
गोंयांत थानाच्या कांक्राचें प्रमाण देशा इतलेच आसा. गोंयांत वर्साक कांक्राचें सरासरी 1,500 दुयेंती मेळटात, अशें डॉ. अनुपमा बोरकार हांणी सांगलें.
संवसारीक कांक्र दिसा निमतान पणजेच्या एका हॉटेलांत कार्यावळ जाली. हे कार्यावळी उपरांत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांची पत्रकार परिशद जाली. येवपी 15 ते 16 म्हयन्यांत कांक्राच्या नव्या हॉस्पिटलाचें काम पुराय जातलें.हे कार्यावळीक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. तशेंच गोंय वैजकी म्हाविद्यालयाचे डीन डॉ. शिवानंद बांदेकार, डॉ. अनुपमा बोरकार, सचीव अरूण कुमार मिश्रा, भलायकी सेवा संचालक डॉ. गीता काकोडकार, युवराज सिंग फावंडेशनाच्यो अध्यक्ष शबनम तशेंच वुई लायफ सायन्सचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले.
राज्यात ‘स्वस्थ महिला, स्वस्थ गोंय’ येवजणे खाला थानाच्या कांक्रा खातीर बायलांची तपासणी जाता. हे कार्यावळी खाला आतां मेरेन 50 हजार 19 बायलांची तपासणी (स्कॅनींग) जाल्या. हातूंत कांक्राचें 1,241 दुबावीत दुयेंती मेळ्ळ्यात. हे प्रमाण 2.48 टक्के जाता. 24 जाणांक कांक्र जाल्ल्याचे निश्चीत जालां, अशी म्हायती दोतोरांनी दिली.
कांक्र दुयेतींक कॅमोथेरपी उपचार फुकट दिवपी गोंय हे एकमेव राज्य आसा.

सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटला खातीर आनीक 200 कोटी
सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल पुराय तरेन सुरू जावपा खातीर आनीक 200 कोटींची गरज आसा. सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलांत पयलीं ओपीडी सुरू जातल्यो. उपरांत हेर सेवा सुरू जातल्यो, अशें भलायकी मंत्र्यान सांगलें. 21 ते 30 वर्साच्या तरणाट्यांक आतां स्ट्रोक येवपाक लागल्यात. सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटला खातीर डॉ. अमीत मायदे, डॉ. सनद भाटकर हांची नेमणूक जाल्या. तशेंच रोबोटीक सर्जरी खातीर डॉ. नवदीप हांची नेमणूक जाल्या. तशेंच हेर तज्ञ दोतोरांच्यो नेमणुको जाल्यात, अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें.