2,834 चलयांक 31 मार्च मेरेन ‘लाडली लक्ष्मी’चो लाव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्र्यांची सभाघरांत हमी

पणजी : लग्न जाल्ल्या ज्या चलयांचे अर्ज लाडली लक्ष्मी येवजणे खाला प्रलंबीत आसात, तांचे अर्ज 31 मार्च मेरेन निकालांत काडून तांकां अर्थीक मजत दितले, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेंत प्रस्नोतराच्या वराक जाहीर केले. अशा प्रकाराचे 2,824 अर्ज प्रलंबीत आसात. ताका लागून ह्या सगल्या चलयांक 31 मार्च मेरेन येवजणेचो प्रत्यक्ष लाव मेळटलो.
काँग्रेस आमदार कार्लुस फेरेरा हांणी मंगळारा प्रस्नोतराच्या वराक लाडली लक्ष्मी, गृहआधार हे येवजणेचो निधी लाबार्थींक वेळार मेळना. पूण सरकार विवीध उपक्रमां खातीर कोट्यांनी रुपया खर्च करता, अशी टिका केली. ताचेर जाप दितना मुख्यमंत्र्यान सांगलें, ज्या चलयांनी लाडली लक्ष्मी येवजणे खातीर अर्ज केल्यात आनी जांची लग्नां जाल्यात, त्या सगल्यांक 31 मार्च मेरेन अर्थीक मजत दितले.
मजगतीं, फाटल्या कांय वर्सांत जायत्या चलयांक येवजणेचो लाव दिवंक ना. सध्या 2,824 अर्ज प्रलंबीत आसून तांकांय अर्थीक मजत दिवपाची प्रक्रिया सुरू आसा, अशी म्हायती बायलां आनी बाल कल्याण खात्यांतल्या सुत्रांनी दिली.

गृहआधाराचे 13 हजार अर्ज प्रलंबीत
गृहआधार येवजणे खाला आतां मेरेन 13 हजार अर्ज प्रलंबीत आसात. प्रलंबीत अर्जांची छाननी करपाचें काम सुरू आसा. छाननी उपरांत ह्या येवजणेंतल्या लाबार्थींक अर्थीक मजत दितले, अशेंय मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी सांगलें