27,647 चौ. मि. जमनीचें बेकायदो रुपांतर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

लोबो कुटुंबियांच्या नांवार जमनीः ओडीपींतल्या गैरवेव्हारांचो अहवाल सभाघरांत

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : आमदार मायकल लोबो आनी ताच्या कुटुंबियांनी 27,647 चौखण मिटर जमनीचें बेकायदाे रुपांतर केलां. ओडीपींत जाल्ल्या गैरवेव्हारा विशीं सभाघरांत सादर केल्ल्या अहवालांत हे विशीं नमूद केलां. ओडीपींत 16.94 लाख चौ. मिटर जमनीचें बेकायदाे रूपांतरण जालां, असो उल्लेख आसा.

नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी मंगळारा सभाघरांत ओडीपींत जाल्ल्या गैरवेव्हारा विशींचो अहवाल सादर केलो.
ह्या अहवालाच्यो प्रती उपरांत मंत्र्यान माध्यमांक सादर केल्यो. बेकायदाे जमनीचें रुपांतर रद्द करून ती परत मूळ स्वरूपात हाडटले. ही सगलीं प्रक्रिया पारदर्शक आसतली, अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांणी स्पश्ट केलां. मायकल लोबो, डिलायला लोबो, ड्रीम स्पेस बिल्डर्स, इलायट बिल्डर्स, मायकल लोबो आनी गुरूदेशन सिंग चव्हाणआनी हेर हांच्या नांवार ही जमीन आसा. दरेकी जमनीचो सर्वे नंबर, क्षेत्रफळ, गांव तशेंच जमनीच्या प्रकाराचो उल्लेख अहवालांत आसा.
मायकल लोबो हे पीडीएचे अध्यक्ष आसले. ते भायर ते पीडीएचे वांंगडी आशिल्ले. ह्या काळांत कळंगूट, कांदोळी, पर्रा गांवांत जाल्ल्या जमनीच्या रुपांतरणाची म्हायती लेगीत अहवालांत आसा. कळंगूट 6,78,996 चौ.मि., कांदोळी 5,62,481 चौ.मि., हडफडें 2,56,809 चौ.मि., नागोवा 81,903 चौ.मि. आनी पर्रा 1,13926 चौ.मि. जमनीचें बेकायदो रुपांतर जालां. मायकल लोबो हांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळांत वट्ट 16,94,115 चौ.मि. जमनीचें बेकायदो रुपांतर जालां.
2012 ते जुलय 2019 मेरेन मायकल लोबो पीडीएचे अध्यक्ष आशिल्ले. कळंगूट कांदोळीचो ओडीपी मसुदो हो मायकल लोबो हांचे अध्यक्षपदा खाला तयार जाल्लो. हातूंत मायकल लोबो हाचे हीतसंबंध आशिल्ले. सल्लागारा कडल्यान तांणी ओडीपी आपणाक जाय तशे करून घेतले, असो उल्लेख अहवालांत आसा.
कांदोळी, कळंगूट, नागोआ सयत हेर ओडीपी रद्द करून चवकशी खातीर समिती नियुक्त केल्ली. सकयल वाठारांतली शेत जमीन डेव्हलोपमेंट झोन म्हूण रुपांतरीत केल्या. प्रादेशीक आराखडो 2021 तले ‘नो डेव्हलोपमेंट झोन’ सेटलमेंट झोन म्हूण रुपांतरीत केले. रस्त्यांची रुंदाय उणी दाखयल्या.
हाका लागून येरादारीची कोंयडी जावपाची शक्यताय आसा, अशे अहवालांत म्हणलां. ओडीपी तयार करतना नियोजनाचो उणाव आसा. पर्यावरणीय संवेदनशील वाठारांचो उल्लेख डेव्हलोपमेंट झोनांत केलां.

ओडीपी गैरवेव्हारांची जापसालदारी निश्चीत करपाक समितीची नेमणूक

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : ओडीपी गैरवेव्हारांची जापसालदारी निश्चीत करपाक आएएएस अधिकार्यांच्या समितीची नेमणूक जातली. मुखेल सचिवांचो आस्पाव आसपी ही समिती जापसालदारी निश्चीत करतली, अशें नगर नियोजन खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांंणी सांगलें.
ओडीपींत जाल्ल्या बेकायदाे जमीन रुपांतराचो अहवाल नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सभाघरांत सादर केलो. अहवाल सादर केले उपरांत सांजे पत्रकार परिशदेंत तांणी अहवालाची म्हायती दिली.
ओडीपींत जाल्ल्या गैरवेव्हारांची चवकशी करपा खातीर नगर नियोजन खात्यान समिती स्थापन केल्ली. हे समितींत अधिकाऱ्या सयत नगर नियोजक तशेंच संघटणांच्या प्रतिनिधींचो आस्पाव आशिल्लो. हे समितीन अहवाल सादर केला. हो अहवाल मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सभाघराच्या पटलाचेर दवरलो. कांदोळी, पर्रा, आसगांव, कळंगूट, नागोआ हांगा बेकायदाे पद्दतीन जमनीचें रुपांतर जालां. हे रुपांतर रद्द करून जमीन मूळ स्वरूपांत हाडल्या. ह्या जमनींचे सर्वे क्रमांक अहवालांत आसात. हे विशीं सरकार न्यायालयांत प्रतिज्ञापत्र सादर करतलें. सगलो वेव्हार पारदर्शक आसा.
रस्ते, पाकींग तशेंच हेर सुविधांचो विचार करिनासताना इमारती, प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या. सेटलमेंट झोन आसात ते नो डेव्हलोपमेंट झोन केल्यात. हे वाठार परतून सेटलमेंट वाठार केल्या.
बेकायदा जमीन रुपांतरणांत जे अधिकारी गुंतल्यात तांची जापसालदारी निश्चीत करपा खातीर तीन वांगड्यांच्या समितीची नेमणूक जातली. मुखेल सचिवां सयत हेर दोन आयएएस अधिकारी समितीचेर आसतले, अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां.
केंद्रीय फुडारी, थळावे फुडारी आनी मुख्यमंत्री हांकां हे विशीं जाणीव दिवन विधानसभेंत हो अहवाल आपूण सादर केलां. जे कितें म्हत्वाचे निर्णय आपूण घेता, तांची म्हायती सदांच पक्षाच्या केंद्रीय फुडार्यांक दिता, अशें विश्वजीत राणे हांणी सांगलें.