भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आदिवासी समाजाच्यो बऱ्योच मागण्यो सरकार दरबारांत पडून आसात. त्यो पुराय करपाक ‘उटा’ संघटनेन आंदोलन खर करपाची गरज आसा- कला, संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे.

न्हावेले – सांखळे वादळी पावसाक लागून लुकसाण जाल्लीं घरां आनी बागायतीची मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केली पळोवणी. लुकसाण भरपाय मेळोवन दिवपाचें आस्वासन.