भांगरभूंय | प्रतिनिधी

क्यु आर स्कॅन करून आतां भरात उदकाचें बील. ही पद्दत सुरू करपी गोंय देशांतलें पयलें राज्य………. एसआयटीन म्हापशेंच्या दोगा दुबावितांक ताब्यांत घेतले. सेड्रीक राॅड्रिगीश आनी राजकुमार मैथी अशीं तांचीं नांवां.