भांगरभूंय | प्रतिनिधी

धुळापेच्या सांतेरी रवळनाथ देवळा कडलें बेकायदेशीर बांदकाम तीन म्हयन्यांत मोडचें, न्यायालयाचो खोर्ली पंचायतीक आदेश.

म्हारगाय नियंत्रणांत हाडपाक ‘भारत आटा’ येवजण सुरू.