24 वरां वीज जाय आसत जाल्यार प्रकल्प स्विकारचेच पडटले: काब्राल

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: गोंयच्या लोकांक 24 वरां वीज जाय आसत जाल्यार विजे संदर्भांतले प्रकल्प तांकां स्विकारचेच पडटले. ते खातीर विरोध जावचो न्हय. अशा प्रकल्पांक जे विरोध करतात ते स्वता मात कांयच करिनात अशें पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल हांणी म्हणलें.

राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळा वतीन ताळगांवां डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी इनडोअर स्टेडियमांत आयोजीत पयल्या आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण आनी शास्वत विकास परिशदेच्या उक्तावणा उपरांत ते पत्रकारां कडेन उलयताले.

गोंयकारांक 24 वरां लायटूय जाय, आनी त्या संदर्भांतले प्रकल्पूय नाका. विजे खातीर गरजेच्या प्रकल्पांक विरोध जायत जाल्यार 24 वरां विजेचें सपन साकार जावंक शकचें ना. अशा प्रकल्पांक जे विरोध करतात ते मात ते खातीर कांयच करिनात असो थोमणोय काब्राल हांणी प्रकल्प विरोधकांक मारलो.

सोलार प्रकल्पा खातीर गोंय सरकार प्रकल्प राबोवप्यांक 50 टक्के सबसिडी दिता. पूण, गोंयांत हे येवजणेचो अजून 50 जाणांनी लेगीत लाव घेतिल्लो ना. आपूण वीज मंत्री आसतना ही येवजण सुरू केल्ली. ह्या पदार आपूण आस मेरेन फक्त 12 जाणांनीच ह्या सबसिडी येवजणेचो लाव घेतिल्लो अशें तांणी सांगलें.

मजगतीं, गोंयांत विजेची मागणी दिसानदीस वाडत आसा. ते खातीर गोंय सरकार विवीध प्रकल्प गोंयांत हाडून ताचो लोकांक फायदो करून दिवपाच्या यत्नांत आसा. पूण कांय पर्यावरण मोगी पर्यावरणाच्या नांवां खाला अशा प्रकल्पांक विरोध करीत आसात. पूण लोकांच्यो समस्या पयस करपा खातीर राज्याक पर्यावरणा सयत प्रकल्पांचीय सामकी गरज आसा अशेंय काब्राल हांणी म्हणलें.