ढगफुटी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

ढगफुटी हें उतर सगल्यांनी आयकलांच आसतलेंच. दर्यांत एक ढग आयलो आनी तो अचकीत विरघळलो. सगलें उदक रकलें दर्यांत. असली ढगफुटी जावन आमच्या देशांत गांवच्या गांव व्हांवन गेल्यात.

https://twitter.com/bhaangarbhuin/status/1516597767920971781