208 धांवड्यो काडुनूय भारत हारलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

ऑस्ट्रेलियेन येजमान भारतान दिल्ली 209 धांवड्यांची मोख 19.2 ओव्हरींनी मेळोवन तीन टी-20 मॅचींचे माळेंत 1-0 अशी आघाडी घेतली. ऑस्ट्रेलियेन 4 विकेटी राखून जैत जोडलें.

ऑस्ट्रेलिये वतीन कॅमेरुन ग्रीनान आक्रमक 61 धांवड्यांची खेळी केली जाल्यार उपरांत थारावीक अंतरान विकेटी पडल्या उपरांत मॅथ्यू वेडान डाव सांबाळटना 21 बॉलांनी 45 धांवड्यांची आक्रमक खेळी केली. भारता वतीन अक्षर पटेलान 3 जाल्यार उमेश यादवान 2 विकेटी घेवन प्रतिस्पर्धी पंगडाक आडावपाचो यत्न केलो.

धांवड्यांचो फाटलाव करतना ऑस्ट्रेलियेन बरी सुरवात केली. ग्रीनाक डावाची सुरवात करपाक धाडून ऑस्ट्रेलियेन आपलो इरादो स्पश्ट केलो. ताणें उमेश यादवाचे दुसरेच ओव्हरींत सेगीत चार चवके मारून आपल्या पंगडाक जबरदस्त सुरवात करून दिली.

फिंच 12 बॉलांनी 22 धांवड्यांचेर बाद जाल्या उपरांत  ग्रीनान अक्षरान दिल्ल्या जीवनदानाचो फायदो घेत 24 बॉलांनी अर्द शेंकड्याची खेळी केली. ताचे बॅटिंगेच्या नेटार ऑस्ट्रेलियेन धावेच ओव्हरींत पंगडाचो शेंकडो पुर्ण केलो. पूण, उपरांत भारतीय पंगडान उत्कृश्ट रितीन पुनरागमन केलें. उमेश यादवान 12वे ओव्हरींत स्टिवन स्मिथाक (35) आनी मॅक्सवेलाक (1) फाटोफाट बाद करून ऑस्ट्रेलियेक बॅकफुटाचेर धुकल्लो. ते उपरांत अक्षर पटेलान 17 धांवड्यांचेर इग्निसाक बोल्ड करून कांगारूक पांचवो धपको दिलो.

12 ते 17 वे ओव्हरी मेरेन सेगीत विकेटी पडिल्ल्यान ऑस्ट्रेलिया बॅकफुटाचेर गेलो. पूण, स्लॉग ओव्हरींनी मॅथ्यू वेड आनी टीम डॅव्हिड हांणी आक्रमक बॅटींग करून पंगडाचें पुनरागमन केलें. 

ते पयलीं ऑस्ट्रेलियेन टॉस जिखून ऑस्ट्रेलियेन बॉलींग करपाचो निर्णय घेतलो. जोश हेजलवूड आनी नॅथन एलिस हांणी हो निर्णय पावर प्लेंत सार्थ करून दाखयलो. हेजलवुडान रोहित शर्माक 11 धांवड्यांचेर बाद केलो, जाल्यार एलिसान विराट कोहलीक 2 धांवड्यांचेर तंबूंत धाडलो. पूण, उपरांत लोकेश राहुल आनी सुर्यकुमार यादव हांणी सुरवातीक बशिल्ल्या धपक्यांतल्यान पंगडाक सांबाळ्ळो. दोगांयनी तिसरे विकेटी खातीर 31 बॉलांनी नाबाद 51 धांवड्यांची अर्द शेंकड्याची भागिदारी करून पंगडाक 10 ओव्हरींनी 86 धांवड्यां मेरेन पावयलो. राहुलान (55) अर्द शेंकड्याची खेळी करून भारताचो स्कोर शंबरा वयर पावयलो. पूण, हेजलवुडान दुसरो ओपनर राहुलाक लेगीत बाद केलो.  ताणें राहुलाक बाद करून तिसरे विकेटी खातीर जाल्ली 68 धांवड्यांची भागिदारी फोडली. ते उपरांत सुर्यकुमारान आक्रमक बॅटींग करपाक सुरवात केली. तो 25 बॉलांनी 46 धांवड्यो करून बाद जालो. तो बार जालो त्या वेळार भारताची स्थिती 13.3 ओव्हरींनी 4 बाद 124 अशी जाल्ली.

सुर्यकुमारा फाटोफाट अक्षर पटेल लेगीत 6 धांवड्यो करून बाद जालो. मजगतीं, हार्दिक पांड्यान डावाचीं सुत्रां आपल्या हातांत घेत 17 ओव्हरींनी 160 धांवड्यां मेरेन मजल मारून दिली. ताणें दिनेश कार्तिका वांगडा मेळून स्लॉग ओव्हरींनी जलद रितीन धांवड्यो करपाक सुरवात केली. पूण, एलिसान कार्तिकाक 6 धांवड्यांचेर बाद करून भारताक सवो धपको दिलो.

मजगतीं, पांड्यान 25 बॉलांनी अर्द शेंकडो पुर्ण केलो. अखेरचे ओव्हरींत ताणें ग्रीनाक सेगीत तीन सके मारून भारताक 208 धांवड्यां मेरेन पावयलो. हार्दिकान 30 बॉलांनी नाबाद 71 धांवड्यो केल्यो.