2021-22 वर्सा ऊसाचें उत्पन्न 2,901 टन देंवलें: रवी नायक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

शेतकारांनी ऊसाचे लागवडी कडेन केली फाट

पणजी: गोंयांत 2020-21 ह्या अर्थीक वर्सा परस 2021-22 वर्सा ऊसाचें उत्पन्न 2 हजार 901 टनांनी देंवलें. गोंयांत फक्त 516.56 हॅक्टर सुवातेंत ऊसाचें उत्पन्न घेतात अशी म्हायती कृशी मंत्री रवी नायक हांणी एका अतारांकीत प्रस्नाचे जापेंत दिली. शुक्रारा अधिवेशनांत केपेंचे आमदार अ‍ॅल्टन डिकॉस्टा हांणी अतारांकीत प्रस्न लेखी स्वरुपांत मांडिल्लो.

गोंयांत 2020-21 वर्सा 26 हजार 151 मेट्रीक टन इतलें ऊसाचें उत्पन्न जाल्लें. 2021-22 वर्सा ते देंवून 23 हजार 250 टन इतलें जालें. लोकांनी ऊसाचे लागवडी कडेन फाट केल्ल्याचें हाचे वयल्यान दिसून येता. कृशी खात्या कडल्यान ऊस लागवडी खातीर प्रोत्साहन दितात. तरी लेगीत शेतकार ऊस लागवडी कडेन फाट करतात. कृशी खात्या कडल्यान टना फाटल्यान पयल्या वर्सा 3000, दुसऱ्या वर्सा 2800, तिसऱ्या वर्सा 2600, चवथ्या वर्सा 2400 आनी पांचव्या वर्सा 2200 अशी आधारभूत दर दितात.

गोंयांत वट्ट 516.96 हॅक्टर सुवात ऊसाचे लागवडी खाला आसून सांगें म्हालांत सगल्यांत चड सुवात ऊस लागवडी खाला आसा. सांगें म्हालांत वट्ट 286.94 हॅक्टर सुवात ऊसाचे लागवडी खाला आसा जाल्यार ताचे फाटोफाट केपें म्हालांत 111.33 हॅक्टर सुवात ऊसाचे लागवडी खाला आसा.

गोंयांत पेडणें, धारबांदोडें, सत्तरी, फोंडें, सांगें, केपें, काणकोण आनी मुरगांव ह्या 8 म्हालांनी ऊसाची लागवड करतात.

म्हाल ऊस लागवड (हॅक्टर)

पेडणें: 16.61

धारबांदोडें: 48.88

सत्तरी: 15.55

फोंडें: 0.40

सांगें: 286.94

केपें: 111.33

काणकोण: 35.75

मुरगांव: 1.50