2017 ते 15 जून 2022 मेरेन गोंयांत 174 खून

सभाघरांत म्हायती दितना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: गोंयांत 2017 ते 15 जून 2022 मेरेनच्या काळांत 174 खून जाले. हाचे बगर गोंयांत 151 जिवघेणो हल्लो प्रकरणांत गुन्यांव दाखल केल्ल्याची म्हायती मुख्यमंत्री तशेंच गृह मंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लेखी जापेंत दिली.

मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी हे विशीं विधानसभेंत लेखी अतारांकीत प्रस्न दाखल केल्लो.

लेखी जापेंत दिल्ले म्हायती प्रमाण गोंयांत 2017 वर्सा 31, 2018 वर्सा 29, 2019 वर्सा 33, 2020 वर्सा 34, 2021 वर्सा 26 जाल्यार 15 जून 2022 मेरेन 21 मेळून 174 खून जाले.

हाचे बगर 2017 वर्सा 26, 2018 वर्सा 28, 2019 वर्सा 34, 2020 वर्सा 25, 2021 वर्सा 30 जाल्यार 15 जून 2022 मेरेन 8 मेळून 151 जिवघेणो हल्लो जाल्ल्याची म्हायती गृह मंत्री डॉ. सावंत हांणी लेखी जापेंत दिली.