20% लाबार्थ्यांक हप्ते फारीक करपाक अपेस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मेरशें 2 लाख चौ.मि जमनींत उबारतले ईडीसी प्लाझाः तानावडे

मुख्यमंत्री रोजगार रीण येवजण

पणजी : मुख्यमंत्री रोजगार येवजणे खाला रीण घेतिल्ल्या 20 टक्के लाबार्थ्यांनी रिणाचें हप्ते फारीक करूंक नात. हेर येवजणे खाला रीण घेतिल्ल्यांचे तुळेंत हे प्रमाण चड आसा. हे येवजणे खाला जे तरणाटे रीण घेतात, तांकां हप्ते फारीक करचेच पडटा, अशें ईडीसीचे अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगलें.
मुख्यमंत्री रोजगार येवजणेंत गरजे प्रमाण बदल जातले, अशेंय तांणी सांगलें.
पाटो प्लाझा प्रमाण मेरशें जंक्शनाचेर 2 लाख चौखण मिटर जमनींत ईडीसी प्लाझा उबारतले. ते खातीर कोमुनिदादीची 5 लाख चौखण मिटर जमीन उपलब्ध आसा. हातूंतली 2 लाख चौखण मिटर जमनींत ईडीसी प्लाझा उबारतले. ईडीसी कोमुनिदादी कडल्यान जमीन विकती घेतले. हे जमनींत हॉटेलां, दुकानां तशेंच हेर प्रकल्प उबारतले. पाटो प्लाझा प्रमाण मेरशें जंक्शनाचेर ईडीसी प्लाझा उबारतले. हातूंतल्यान रोजगार तयार करपाचो यत्न आसा, अशें ईडीसीचे अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगलें.
अर्थीक उदरगत म्हामंडळाची बिरेस्तारा साबार बसका जाली. बसके उपरांत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत अध्यक्ष सदानंद तानावडे हांणी ही म्हायती​ दिली.
मुख्यमंत्री रोजगार येवजणेचे 7 हजारां परस चड लाबार्थी आसात. म्हामंडळान 220 कोटी रुपयांचें रीण येवजणे खाला मंजूर केलां. हातूंतले 67 कोटी रुपया वितरीत करपाचे आसात. हे येवजणे खाला चडांत चड 25 लाख रुपया रीण दिवपाची तजवीज आसा. रीण घेवपी 20 टक्के लाबार्थ्यांक हप्ते फारीक करपाक जमनात.
हे येवजणेचे अर्ज म्हाल पांवड्यार उपलब्ध करपाची वेवस्था जातली. अर्ज मेळोवपाक तशेंच हेर सोपस्कार पुराय करपाक तरणाट्यांक पणजे येवचे पडचे ना, अशी वेवस्था जातली.