20 कोरोना दुयेंती मेळिल्ल्यान सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो वाडलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी : काल (शुक्रारा) जाल्ल्या 680 चांचण्या उपरांत कोरोनाचे 20 दुयेंती मेळिल्ल्यान दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 2.94 टक्के जालां. खूबशा दिसा उपरांत दुयेंती मेळपाचें प्रमाण दोनाचे फुडें गेलां. 15 दुयेंती बरे जाल्ल्यान सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो 106 चेर पावला.

तिसरें ल्हार सोंपले उपरांत दिसाक दुयेंती मेळपाचें प्रमाण सामकें उणें जालें. एप्रीलात दिसाक 5 ते 6 दुयेंती मेळटाले. आतां मात दुयेंती मेळपाचें प्रमाण वाडपाक लागलां. दिसाक 10 वयर दुयेंती मेळटाले. शुक्रारा एकाच दिसा 20 दुयेंती मेळ्ळे. मे म्हयन्यांत दिसाक सगल्यांत चड दुयेंती काल (शुक्रारा) मेळ्ळ्यात.

आतां मेरेन कोरोनाचे 245740 दुयेंती मेळ्ळ्यात. हातूंतले 241802 दुयेंती बरे जाल्ल्यान सध्या 106 सक्रीय दुयेंती आसात. आतां सगले दुयेंती घरा आयझोलेशनांत रावतात. हॉस्पिटलांत कोणाकूच भरती करिनाशिल्ल्यान डिस्चार्ज दिवपाचो प्रस्नूच येना. दुयेंती बरे जावपाचे प्रमाण 98.40 टक्के आसा. शुक्रारा 680 चांचण्यो जाल्ल्यान आतां मेरेन 1949077 चांचण्यो जाल्यात. आतां मेरेन 190638 दुयेंती घरा आयझोलेशनांत रावले जाल्यार 31422 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत रावले. कोरोना बळींचो आंकडो 3832 आसा.