2 जुलयच्यान मनोहरबुवा शिरगांवकार भजनी सर्तीक कोरगांवांतल्यान सुरवात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । पत्रक
पणजीः कला अकादमीचे वर्सुकी मनोहरबुवा शिरगांवकार भजनी सर्तीक अंदू 2 जुलयच्यान  पेठेचावाडा- कोरगांव हांगच्यान बायल कलाकारांचे सर्तीन सुरवात जातली. 2 तें 13 जुलय मजगतीं जावपी हे सर्तीचें उक्तावण पेडणेचो आमदार प्रवीण हांचे हस्तुकीं जातलें. कोरगांवांतल्या श्री देव साळे्श्वर देवस्थान मंडपांतल्या सुरू जावपी बायलाचें भजन सर्तींत 73 पंगडांनी वांटो घेतला. दादले आनी भुरग्यांचे भजन सर्तीचें वेळापत्रक उपरांत जाहीर करतले.
पेठेचावाडा हांगच्या भजन केंद्रांत कोलवाल- बार्दे हांगची ओंकार महिला भजनी मंडळ, मयडें- बार्देश हांगचो कलाकार मंच, माडेल- थिवी हांगचें गणेश महिला मंडळ, मोरजीचे देव सत्पुरु, महिला मंडळ, साळ हांगचें भूमिका महादेव कर्वेश्वर महिला भजनी मंडळ, पालयें- पेडणेचे भूमिका युवा महिला मंडळ, पालयें हांगचे माऊली भिवशेर महिला मंडळ वांटेकार जातली.
कोरगांवातलें साळेश्वर देवस्थान, शिरगांवचें लईराई संस्थान सभाघर, वास्को रवींद्र भवन मिनी सभाघर, कुडका- तिसवाडी हांगचें नागेश महारूद्र पंचायतत सभाघर, बोरी- फोंडें हांगचें श्री नवदुर्गा देवस्थान सभाघर ह्या केंद्रांनी ही बायलांची भजन सर्त जातली. सर्तीचें वेळापत्रक जाहीर केलां. दरेका केंदांत थारयल्या तारखेक दनपारां 2.30 वरांचेर सर्तीक सुरवात जातली.
दरेका पंगडान आपलें सत्र सुरू जावचे पयलीं अर्द वर  पयली सगल्या कलाकारांक वांगडा हजर रावचें पडटलें. सादरीकरणाचो अनुक्रम पाळनात त्या पंगडांक भजन सादर करपाक दिवचे नात आनी तांका सर्तीतल्यान बाद थारायतले.