भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशेंच्या एस आर ट्रेड सेंटर इमारतींत चलपी जुगाराचो अड्डो गुन्यांव फांट्यान बुधवारा रातीं उध्वस्त केला. तीग गोंयकारांक अटक केल्या. ### पर्रा हांगां शेत माती घालून पुरयिल्ले खातीर विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो आनी तांची घरकान्न डिलायला हांचे आड म्हापश्यां पुलिसांनी केलो गुन्यांव नोंद. एनजीपीडीएन केल्ली कागाळ. ## ## रिझर्व्ह बँकेन म्हारगाय वाडिल्ल्यान रेपो दरांत ०.४० टक्के वाड केल्या. ताका लागून घर- गाडी- वैयक्तिक रीण, हप्ते म्हारग जातलें.