18 विदेशी थळां सावन थेट विमानां

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्रीः मोपाच्या मनोहर विमानतळा वेल्यान विमान सेवेक सुरवात

पणजी : मनोहर विमानतळा वेल्यान विदेशांतल्या 18 जाल्यार देशांतल्या 30 विमानतळां कडेन थेट विमानसेवा सुरू जातली. हाका लागून गोंय विदेशी तशेंच देशी थळां कडेन थेट जोडटले, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. मनोहर विमानतळार इंडिगोचे पयलें विमान बिरेस्तारा देंवलें. पयल्या दिसा वट्ट इकरां विमानां मनोहर विमानतळार आयलीं.

मोपा हांगासरल्या मनोहर विमानतळाचें उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकीं 11 डिसेंबराक जाल्लें. काल (बिरेस्तारा) सावन विमानसेवा सुरू जाली. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी पयल्या विमानांतल्यान आयिल्ल्या प्रवाशांक येवकार बॅण्ड वाजोवन येवकार दिलो. केंद्रीय नागरी विमान येरादारी राज्यमंत्री व्ही. के. सिंग हांणी आभासी पद्दतीन भाशण करून प्रवाशांक येवकार दिलो. हें विमानतळ गोंयचेंच न्हय जाल्यार देशाचें उदरगतीक हातभार लायतलें अशें सिंग हांणी सांगलें. केंद्रीय नागरी विमान येरादारी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंदिया हांणी ट्वीट करून खोशी उक्तायली. पर्यटनाक चालना दिवपा सयत रोजगार निर्मितीक विमानतळ पुरक थारतलें अशें ट्वीट सिंदिया हांणी केलें.

दाबोळी विमानतळ हें संरक्षण फांट्याचें विमानतळ आशिल्लें. दाबोळीच्या विस्ताराचेर मर्यादा आशिल्ल्यो. मोपा विमानतळ हें राज्या खातीर वरदान आसा. मोपा सावन टॅक्सी सेवा सुरू जातली. टॅक्सी सेवा सुरळीत जाय मेरेन कदंबाची बस सेवा आसतली. पर्यटन हो राज्याचो मुखेल वेवसाय आसा. मोपा विमानतळाक लागून पर्यटकांचो आंकडो वाडपाक मजत जातली अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.

फळां, भाजयांच्या निर्गतीक चालना

गोंयांत फळां, भाजयांचे निर्मितींत वाड जायत आसा. विमान सेवेक लागून फळां, भाजयांची थेट निर्गत करप शक्य जातलें, अशें पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगलें. प्रवाशांक येवकार दिले उपरांत ते उलयताले. पर्यटकांचो आंकडो वाडटलो. गोंयांत फुडाराक लॉजिस्टीक हब जावपाक वाव आसा. विमानतळाक लागून गोंयांत हेर प्रकल्प सुरू जावपाक मजत जातली अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगलें.

आदले प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी हांच्या फुडारपणा खाला नागरी विमान येरादारी मंत्रालयाच्या कामांत वांटो घेवपाची संद म्हाका मेळिल्ली. तेन्नाच विमानतळाचें काम सुरू जाल्लें, अशें नायक हांणी सांगलें.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 2016 वर्सा विमानतळाचो बुन्यादी फातर बसयिल्लो. 2870 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचो पयलो टप्पो पुराय जाला. आतां वर्साक 4.4 दशलक्ष प्रवाशांची तांक आसली तरी तिचो 33 दशलक्ष प्रवाशा मेरेन विस्तार जावपाचो आसा.