18 ते 59 वर्सांच्या लोकांक खाजगीहॉस्पिटलांनी 386 रुपयांत बुस्टर डोस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कोरोनाचें संकश्ट कायम, सादूर रावचें: भलायकी खातें


पणजी : कोरोनाचे संकश्ट अजून पयस जावंक ना. कोरोनाच्या चौथ्या ल्हारा पसून सुरक्षीत रावपा खातीर बुस्टर डोस तशेंच वासिनाचो डोस घेवपाचें आवाहन भलायकी खात्यान केलां. 60 वर्सां पिराये वयल्या लोकांक सरकारी भलायकी केंद्रांनी फुकट बुस्टर डोस दितात. पूण 18 ते 59 वर्सां पिरायेच्या लोकांक 386 रुपयांक खाजगी हॉस्पिटलांनी बुस्टर डोस घेवप शक्य आसा.
राज्यांत कोरोनाचे दुयेंतीं ल्हव ल्हव वाडत आसात. कोरोनाच्या चौथ्या ल्हारा विशीं अदमास करप कठीण आसा. दरेकल्यान मास्क घालपा सयत हेर जतनाय घेत सादूर रावपाची गरज आसा. 60 वर्सां पिराये वयल्या लोकांनी बुस्टर डोस घेवचो जाल्यार हेर लोकांनी वासीन घेवचें, अशें आवाहन भलायकी खात्याच्यो संचालक डॉ. गीता काकोडकार हांणी केलां.
पयलो डोस घेतले उपरांत 60 टक्के, जाल्यार दुसरो डोस घेतले उपरांत 70 टक्के दुयेंस प्रतिकार सक्त तयार जाता. बुस्टर डोस घेतले उपरांत 90 टक्के दुयेंस प्रतिकार शक्त तयार जावप शक्य आसा. हाका लागून 60 वर्सां पिराये वयल्या लोकांनी भलायकी केंद्रांनी वचून बुस्टर डोस घेवप गरजेचें.
18 ते 59 पिराये मदल्या लोकांक बुस्टर डोसा खातीर पयशें फारीक करचे पडटले. तांकां बुस्टर डोस फुकट ना. बुस्टर डोसा खातीर 386 रुपया फारीक करचे पडटले. उत्तर गोंयांत मणिपाल हॉस्पिटल, रेडकार हॉस्पिटल आनी सीआरओएम, पणजी हांगा बुस्टर डोस उपलब्ध आसात. दक्षीण गोंयांत त्रिमुर्ती हॉस्पिटल, मडगांव आनी केसीआरसी होरायजन हॉस्पिटलांत विकते बुस्टर डोस उपलब्ध आसात, अशे डॉ. राजेंद्र बोरकार हांणी सांगलां.

जिनोम सिक्वेंसींग मशीन सुरू
म्हापशेंच्या आझिलो हॉस्पिटलांत जिनोम सिक्वेंसींग मशीन सुरू जालां. हाका लागून जिनोम सिक्वेंसिंगां खातीर नमुने पुण्यांत धाडप बंद जालां. कोरोनाचें दुसरें ल्हार बरेच खर आशिल्ले. आतां मुळाव्यो सुविधा तयार आसात. वासिनीकरणाचे दोन डोस पुराय जाल्यात. तरी लेगीत मास्क घालपा सयत बुस्टर डोस घेवपाचें आवाहन भलायकी खात्यान केलां.