भांगरभूंय | प्रतिनिधी

हांवें सरकारा कडेन आजीवन कॅबिनेट दर्जो मागूंक नाशिल्लो. सरकारान तो आपूण जावन दिला. तो कायदेशीर आसा काय ना, ते विशीं उच्च न्यायालयान निर्णय घेवचो. – प्रतापसिंह राणे