17 कावलां अड्ड्यांक कारणां दाखय नोटीस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कोलवाळे उज्याचे दुर्घटणे उपरांत बार्देस उपजिल्होधिकाऱ्याची कारवाय

म्हापशें: कोलवाळे 17 बेकायदो कावलां अड्ड्यांक बार्देसच्या उपजिल्होधिकाऱ्यान कारणां दाखय नोटीस दिल्या.

मुशीरवाडो – कोलवाळे फाटल्या बुधवारा 28 डिसेंबर दिसा रिझवान प्लास्टीक इंडस्ट्री ह्या कावला अड्ड्याक उजो लागून वट्ट चार कावलां कड्डे जळून गोबर जाल्ले. हे दुर्घटणेचे फाटभुंयेर ही नोटीस जारी केल्या.

थळावे पंचायतीन 2019 वर्सा केल्ले कागाळीच्या आदारान आनी मामलेदाराच्या चेकलिस्टा प्रमाण उपजिल्होधिकाऱ्यान जमीन महसूल कायदो कलम 33 चे खाला ही कारवाय केली.

बेकायदो रितीन शेत जमनींत प्लास्टीक आनी हेर कावलाचें सामान सांठोवन हे जमनीचें रुपांतर केलां. तातूंत बेकायदो शेडीचें बांदकाम केलां. पयले पळोवणेंत सनद घेनातनास जमनीचें रुपांतर केलां. हे अड्डे 2011 सावन आसात.

सक्षम प्राधिकरणान जारी केल्ले रुपांतर सनद, नगर नियोजन वा उत्तर गोंय नियोजन विकास प्राधिकरणाचो परवानो, सक्षम प्राधिकरणान मंजूर केल्लो बांदकाम आराखडो, दिल्लो बांदकाम परवानो आनी प्रदुशण नियंत्रण मंडळ आनी कोयर वेवस्थापनाचो ना हरकत दाखलो, ह्या परवान्या सयत सुनावणेक हजर रावचें असो निर्देश उपजिल्होधिकाऱ्यान संबंदीत कावलां अड्ड्यांच्या धनयांक दिल्यात.

मजगतीं, हाचे पयलीं फाटले 30 वेर उपजिल्होधिकाऱ्यान कोलवाळे कावलां अड्ड्यांचे वीज आनी उदक जोडणी तोडपाचो आदेश संबंदीत खात्यांच्या अधिकाऱ्यांक दिल्लो. ते प्रमाण वीज तशेंच उदका पुरवण विभागान ह्या कावलां अड्ड्यांची वीज जोडणी कापल्या.