भांगरभूंय | प्रतिनिधी

धर्मीक थळां वयल्या लावडस्पीकरां बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयान दिल्लो आदेश पाळचोच पडलो. फुडल्या कांय दिसांनी ते विशीं निर्णय जातलो. – मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत.