भांगरभूंय | प्रतिनिधी

31 मे उपरांत गोंयांतल्या खंयच्याच रस्त्यार फोंडकूल दिसल्यार ताका कार्यकारी अभियंते जापसालदार. ताचे पयलीं सगले रस्ते फोंडकूल मुक्त करपाचे पीडब्ल्यूडीक निर्देश. – बांदकाम मंत्री नीलेश काब्राल