122 वर्सांतलो सगल्यांत थंड म्हयनो – डिसेंबर 22

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

डिसेंबर 2022 हो 122 वर्सांतलो सगल्यांत थंड म्हयनो थारलो. डिसेंबरान देशाचें सरासरी तापमान (उण्यांत उणो) 29.49 अंश सेल्सियस आशिल्लें. जें 1901 उपरांत सगल्यांत चड आसा. त्या तापमाना परस हें एक अंश चड आसा. हाचे पयलीं 2008 वर्सा सरासरी तापमान 21.46 अंश आशिल्लें. पूण, दिसाचें आनी रातचें तापमान इतिहासांत नोंद जाल्लें दुसरें सगल्यांत उश्ण तापमान थारलां.
डिसेंबरांत सरासरी उण्यांत उणें तापमान 15.65 अंश आशिल्लें. तें डिसेंबर 2008 उपरांत हो दुसरो सगल्यांत चड आशिल्लें. 2007 वर्सा सरासरी तापमान 27.75 अंश नोंद केल्लें. हाचे परस चड तापमान 2016 वर्सा फकत एक फावट 27.75 अंश नोंद जाल्लें. थंडी उणी आशिल्ल्यान 15 डिसेंबर मेरेन थंड ल्हार, थंड दीस आनी दाट धुकें दिसूंक नाशिल्लें. हाचे पयलीं अशें केन्नाच जावंक ना. उत्तर पश्चिमे कडलीं राज्यां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आनी राजस्थानात 18 डिसेंबराच्या राती सावन थंडीचे लाट सुरू जालें. पयलो थंड दीस 21 डिसेंबराक आशिल्लो. 25 ते 27 डिसेंबर ह्या काळांत खरसाण वाडली, पूण उपरांत ती उणी जाली. पूण आतां जानेवारींत तापमान नेटान देंवलां. उत्तर आनी मध्य भारतांत फुडल्या एका सप्तका खातीर थंडसाणींतल्यान सुटका मेळपाची शक्यताय सामकी उणी आसा, अशें जाणकारांचें मत.
मध्य भारतांत सरासरी 22.69 अंश
मध्य भारतांत म्हळ्यार मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर छत्तीसगड आनी पूर्व गुजरात हांगां सरासरी तापमान 22.69 अंश सेल्सियस नोंद जालां. तें सरासरी परस 1.25 अंश सेल्सियश चड आसा. मध्य, उदेंत आनी ईशान्य भारताचेर डिसेंबर म्हयनो दिसाच्या वेळार सगल्यांत उश्ण म्हयनो थारलो. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आनी पुराय ईशान्ये कडल्या राज्यांनी सरासरी तापमान 25.85 अंश नोंद जाल्लें. ते सरासरीपेक्षा 1.43 अंश चड आसा. डिसेंबरांत सरासरी तापमान 1 अंश चड उरता. हाका लागून पिकां सावन वनस्पतीं मेरेन सगळ्यांक लुकसाण जाता.