भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पावसाचो सांवार – बिरेस्तारा रातीं वरभर पडिल्ल्या पावसाक लागून साबार जाग्यांचेर अपघात. आमोण्यां झाडां पडलीं. पर्वरे ट्रेलर उमथलो, हळदोळ्यां लायटीचे चार फीडर निकामी. बार्देशांत साबार कडेन लायट बंद.