भांगरभूंय | प्रतिनिधी

उत्तर प्रदेशांतल्या १०,९२३ धर्मीक थळां वयले लावडस्पीकर काडल्यात, तर ३५ हजार २२१ लावडस्पीकरांक आवाजाची मर्यादा घालून दिल्या. हातूंत हिंदू आनी मुस्लीम दोगांयचींय धर्मीक थळां आसात.