11 जुलय ते 12 ऑगस्ट मेरेन विधानसभा अधिवेशन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

उपप्रस्नांचेर मर्यादा घालपाक काँग्रेसीची हरकत


पणजी : विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन 11 जुलय ते 12 ऑगस्ट मेरेन चलतले. अधिवेशन 25 दीस चलतलें. शुक्रारचो दीस हो खाजगी कामकाजाचो दीस आसतलो. एका प्रस्नाक पांच परस चड उपप्रस्न विचारपाक आतां मेळचें नात. हाका काँग्रेस आमदारांनी हरकत घेतल्या.
राज्यपालांनी विधानसभा अधिवेशनाचे समन्स जारी केल्यात. समन्स जारी केले उपरांत आमदारांक प्रस्न मांडपाच्यो सुचोवण्यो विधीमंडळ कार्यालयान जारी केल्यात. एका प्रस्नाक पयलीं कितलेय उपप्रस्न विचारपाक मेळटाले. ह्या अधिवेशनांत फक्त पांचूच उपप्रस्न विचारपाक मेळटालें. हाचेर काँग्रेस विधीमंडळ पंगडाचे बसकेंत चर्चा जाली. उपप्रस्ना वयली मर्यादा काडची, अशी मागणी काँग्रेस विधीमंडळ पंगड सभापती कडेन करतलो. सभापती रमेश तवडकार हांची आमी भेट घेतले, अशें विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो हांणी बसके उपरांत सांगलें.
विधानसभा अधिवेशनाची रणनिती थारावपा खातीर काँग्रेस विधीमंडळ पंगडाची बसका जाली. रणनिती तशेंच प्रस्नांचेर बसकेंत चर्चा जाली. आमदारांनी मतदारसंघांतल्या समस्यांचे प्रस्न विचारचेच. ते भायर कायदो सुवेवस्था, रस्ते तशेंच हेर समस्यांचाे अभ्यास करून प्रस्न विचारपाचे, अशें बसकेंत थारले. आमदारांनी मंत्र्यांक जाप दिवपाक भाग पाडपाक जाय. हाचे खातीर रणनिती थारायतले, अशें मायकल लोबो हांणी सांगलें.