105 दिसांत 849 अपघाताची नोंद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

92 भिरांकूळ अपघातांत 97 जाणांक मरण

पणजी: गोंयांत अपघाती मरणाची माळ सुरूच आसून 1 जानेवारी ते 14 एप्रील 2024 ह्या 105 दिसांत 849 अपघातांची नोंद जाल्या, आनी तातूंत 92 भिरांकूळ अपघातांत 97 जाणांक मरण आयां. ही आंकडेवारी पळयत जाल्यार दिसाक 8 अपघात आनी सरासरी 24 वरांत एकल्याक मरण येता. हाका लागून अपघात आडावपाचें मोटें आव्हान आतां येरादारी पुलिसां सयत हेर सरकारी यंत्रणे मुखार उबे रावलां.

गोंयांतले अपघात आडावपा खातीर लाखांनी रुपया खर्च करून रस्तो सुरक्षा सप्तांत लोकजागृताय करप, बेशिस्त चालकांचेर दंडात्मक कारवाय करप बी उपाय येवजण्यो येरादारी खात्या कडल्यान फाटल्या कांय वर्सां सावन राबयतात. शालेय पांवड्यार प्रबोधन करतात. पूण अपघात उणे जावपा बदला दिसान दीस वाडत चलिल्ल्याचें आंकडेवारी वेल्यान दिसून येता.

तशेंच फाटल्या 14 दिसांची अपघातांची आंकडेवारी पळयत जाल्यार 17 जाणांक मरण आयलां. तातूंत दुचाकी चालक आनी फाटल्यान बशिल्ल्याची संख्या चड आसा. फाटल्या वर्साच्या एप्रीलाच्या 14 दिसांची आंकडेवारी पळयत जाल्यार फक्त 87 अपघात जाल्ले. तातूंतल्या पांच भिरांकूळ अपघातांत पांच जाणांक मरण आयिल्लें. ताका लागून अंदूं एप्रीलाच्या 14 दिसांत तीन पटीन वाड म्हणल्यार 12 जाणांक मरण चड आयलें आसून हो हुस्क्याचो विशय जाला.

तशेंच गोंयांत फाटल्या 105 दिसांत 130 जाण गंभीर जखमी जाल्यात. जाल्यार 276 जाणांक किरकोळ दुखापत जाल्ल्याचें मुखार आयलां. हाका लागून उपाय येवजण्यांचेर खर्च करपी येरादारी पुलिसांची शक्त आनी पयसो फुकट वचत आशिल्ल्याचें स्पश्ट जाता. फक्त तालांव दिवन आनी प्रबोधन करून ही समस्या सुटची ना. अपघात प्रवण क्षेत्र नश्ट करप, येरादारी सिग्नला पसून रस्ते सुरक्षीत करप ह्या गजालीं बरोबरूच बेशिस्त चालकांक कायमची जाण उरतली अश्या ख्यास्त पद्दतीचो मार्ग आपणावचो पडटलो.