100 दिसां भितर सोनसड्याचेर बदल दिसतलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

घनश्याम शिरोडकार ः सोनसडो कोयरा यार्डाची केली पळोवणी

मडगांव : बारा वर्सां आदीं नगराध्यक्ष आसतना हांव सगल्या नगरसेवकांक घेवन सोनसड्याचेर आयिल्लों तेन्ना सोनसड्यार सगलें नितळ आसलें. हांवें नगरसेवकां वांगडा सोनसड्याचेर जेवण लेगीत घेतिल्लें पूण आयज सोनसडो बेवारस जाला. फुडल्या 100 दिसां भितर सोनसड्याचेर बदल दिश्टी पडटलो. लोकांक वारो घेवपाक भोंवपाक मेळटलें. कसलोच वास वा घाण येवची ना अशें नगराध्यक्ष घनश्याम शिरोडकार हांणी शेनवारा सांगलें. सोनसडो कोयरा यार्डाची पळोवणी केले उपरांत ते उलयताले.
फातोड्डें मतदारसंघांत सगल्यो सुविधा आसात काय नात हें पळयतलों हें हांवें नगराध्यक्षपदाचो ताबो घेतले उपरांत सांगिल्लें. फातोड्डें मतदारसंघांत कसलेंच काम जावंक ना अशें कोणेच म्हणूंक जायना. फातोड्डें मतदारसंघाचे आमदार विजय सरदेसाय सगले तरेचें सहकार्य करतात तशेंच सहकार्य मडगांव मतदारसंघाच्या आमदारा कडल्यानूय मेळूंक जाय अशें घनश्याम शिरोडकार हांणी सांगलें.  
हांव दर दिसा अर्दो दीस सोनसड्याक भेट दिवन पळोवणी करतलों. हेर नगरसेवकांनी सोनसड्यार येवन कामाची पळोवणी करची. खासा करून प्रभाग नगरसेवक सदानंद नायक हांणी येवन भेट दिवची अशें शिरोडकार हांणी सांगलें.
सोनसड्यार सगली वायट परिस्थिती आसा. सगळ्याक रेबो जाला. हाचे मुखार सोनसड्यार शिमिटाचो रस्तो करतले. मडगांवचे उदरगती खातीर मडगांवच्या आमदारान सहकार्य करचें अशें हांव मागता अशें तांणी म्हणलें.
सोनसड्यार जो आदलो कोयर आसा तो काडचे नात. जो नवो कोयर शेडींत आसा, जी परत परत मोडटा तो प्रस्न जाग्यार घालतलों. फुडल्या एक ते दोन वर्सात सोनसडो पुराय नितळ जातलो. ह्या कामाक मडगांवकारांनी तशेंच एनजीओंनी सहकार्य करचें. लोकांनी जो म्हजेर विस्वास दाखयला तो खरो करून दाखयतलो अशें तांणी सांगलें.
नव्या वर्सा बऱ्योचश्यो गजाली हातामेकळ्यो जाल्ल्यो दिश्टी पडटल्यो. म्हाका शेनवार, आयतार काय लागना. हांव सदांच काम करतलो अशेंय घनश्याम शिरोडकार हांणी सांगलें. ह्या वेळार फातोर्डा फाॅरवर्डाचे नगरसेवक आनी पालिका अभियंते हाजीर आसले.

म्हजेर अविस्वास थाराव हाडपाचो विचार चल्ला

म्हजेर अविस्वास थाराव हाडपाचो विचार चल्ला हें म्हज्या कानार पडलां. हांवें अजून कामूच सुरू करूंक ना. म्हजेर कसलीच कागाळ ना. अविस्वास थाराव कित्याक हाडटले ? असो म्हाका प्रस्न पडला. जर अविस्वास थाराव हाडलोच जाल्यार तर तांकां नगराध्यक्ष कित्याक नाका हाची लोकांक जाप दिवची पडटली. म्हाका काम करपाक स म्हयने ते एक वर्स दियात मागीर विचार करात, आनीक संद दिवप काय ना तें. 100 दीसूच म्हजें काम पळयात. पालिकेंत राजकारण चलना. 15 नगरसेवकांनी मतदान करून म्हाका नगराध्यक्ष म्हणून वेंचून हाडला. म्हाका देवान खूब दिलां. फुडली पिळगी लेगीत बसून खावपाक शकता इतलें. हांवें नाल्ल केन्नाच हातांत घेवंक ना अशें घनशाम शिरोडकार हांणी सांगलें.